"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » ASYEP » Projenin Amacı

Projenin Amacı

Selçuklu dönemde inşa edilen yapıların önemli örnekleri değişik yayınlarda tanıtılmış olmakla birlikte, bugüne kadar tüm yapıları konu alan bir envanteri hazırlanmamıştır. Anadolu Selçuklu yapılarının bazıları zamanın getirdiği tahribattan, bazıları da bilinçsiz restorasyonlar nedeniyle yapılar hızla değişmekte ve tahrip olmaktadırlar. Bu nedenle internet üzerinde geniş kitlelere ulaşan, geniş bir katılımcı desteği ile hazırlanan, sürekli yenilenebilir ve genişletilebilir bir envanter çalışması yapılmaktadır.

 

Yapılan çalışmada hem dönem kaynakları, hem arazi çalışmalarıyla varlığı tespit edilen yapılar hakkında elde edilen tüm bilgiler (mimari özelikleri, kitabesi, eski ve yeni fotoğrafları) özel bir veri tabanı içerisinde paylaşıma sunulmaktadır. Bu tespitlerin öncelikle dönemin mimarisi, mimari süslemesinin tespitini sağlayacak, ikincil olarak sosyal hayat, kişiler, yerleşim yerleri, yapı malzemeleri, mimar ve sanatçılar konusunda araştırmacılara faydalı olacaktır. Ayrıca veri tabanı bu yapılarda oluşan doğal bozulmaları, insan eliyle gerçekleşen çeşitli tahribatları, restorasyonları, restorasyonlarda yapılan hatalı uygulamaları izlemek açısından faydalı olacaktır.

 

Selçuklu mimarisi ile ilgili envanter çalışması, başta ortaçağ Türk tarihi ve sanatı çalışan tüm bilim adamlarına ve üniversite öğrencilerine hitap edecektir. Ayrıca bu konuya ilgi duyan tüm gençler ve araştırmacılar, bulundukları il veya ilçede yeterli kaynağa ulaşamayan meraklılar çevrelerindeki Anadolu Selçuklu anıtlarını bu site sayesinde tanıyabilecektir.

 

Bu web sayfasının Anadolu Selçuklu yapılarının tanınması, korunması konusundaki katkıları yanında Selçuklu Uygarlığı’nın anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle veri tabanında taşınmaz kültür varlıklarını tanıttığımız dönemin taşınır kültür varlıklarının (keramik, cam, halı, kilim, el yazması, sikke gibi) da kısaca tanıtmak çabası içerisinde olacağız. Çalışmamız her alandan bilim insanlarının ve ilgililerin desteğine açıktır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!