"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri

Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri

Selçuklu Devleti’nin “Gök Tanrı” inancı ile “konar-göçer hayat tarzı”nı terk edip İslam dinine ve medeniyetine girmeleriyle başlayan sürecin geçiş dönemini Karahanlı ve Gazne Devletleri, olgunluk safhasını Büyük Selçuklu Devleti ile onun kolları ve halefleri, zirvesini de Osmanlı Devleti temsil etmiştir.

Bu kitap, Selçuklu Devleti Türk tarihinin bazı iç ve dış temel meselelerini tahlil ve tasvir ederek bu döneme ışık tutmaya çalışmıştır.

Prof. Dr. Salim KOCA

BERİKAN YAYINLARI 2011 ANKARA

 

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!