"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan eser, Kayseri'nin binlerce yıl öncesine inen tarihini, günümüze ulaşabilmiş, taşınmaz kültür varlıkları ile araştırmacılara ve konuya ilgi duyan herkese tanıtmaktadır. 2006 yılında mutfak çalışmasına başlanan eser, 2008 yılında tamamlanarak üç cilt halinde basılmıştır. Doç. Dr. Yıldıray Özbek ve Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan'ın hazırladıkları bu esere, farklı aşamada birçok araştırmacının katkısı olmuştur.

 

Eserin, Kayseri'de farklı dönemlere ait bütün eserleri; fotoğraf, plan ve paftalarıyla birlikte sunması, onu oldukça değerli kılmaktadır. Ayrıca tüm eserlerin son hallerini yansıtan fotoğraflar, onların günümüzdeki durumlarını sergilemesi ve süreç içerisinde uğramış oldukları değişimleri yansıtması açısından oldukça önemlidir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!