"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan eser, Kayseri'nin binlerce yıl öncesine inen tarihini, günümüze ulaşabilmiş, taşınmaz kültür varlıkları ile araştırmacılara ve konuya ilgi duyan herkese tanıtmaktadır. 2006 yılında mutfak çalışmasına başlanan eser, 2008 yılında tamamlanarak üç cilt halinde basılmıştır. Doç. Dr. Yıldıray Özbek ve Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan'ın hazırladıkları bu esere, farklı aşamada birçok araştırmacının katkısı olmuştur.

 

Eserin, Kayseri'de farklı dönemlere ait bütün eserleri; fotoğraf, plan ve paftalarıyla birlikte sunması, onu oldukça değerli kılmaktadır. Ayrıca tüm eserlerin son hallerini yansıtan fotoğraflar, onların günümüzdeki durumlarını sergilemesi ve süreç içerisinde uğramış oldukları değişimleri yansıtması açısından oldukça önemlidir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!