"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Taceddinoğulları

Taceddinoğulları

Sahilde bugünkü Bafra ile Ordu arasında, güneyde ise Niksar’a kadar olan saha üzerinde kurulmuş bir Türk beyliğidir. Bu beylik Emîr Taceddin tarafından kurumuş olup (takr. 749/1348), merkezi Niksar idi. Taceddin Bey başlangıçta Amasya emîrine tâbi olmuştu. Kadı Burhaneddin’e karşı ülkesini başarıyla korudu. Trabzon Rum İmparatoru III. Aleksios, sınırları boyunca kuvvetlenen Türk beylikleri karşısında devletinin devamını sağlamak için ikiyüzlü bir siyaset takip etmekteydi. Bir taraftan bu beylikler ile dost geçinmeye, öte yandan onları birbirine düşürmeye çalışıyordu. Taceddin, imparatorun kızı ile 783/1381 yılında evlendi. Bu da kendisinin o devrede nüfuz sahibi bir emîr olduğunu gösteriyor. Taceddin Bey’in ölümünden sonra (789/1387), bu beyliğin işlerine Kadı Burhaneddin’in müdahale etmeye başladığını görüyoruz. Bu beylikten Mahmut Bey, Sultan Yıldırım Bayezid’in Amasya, Tokat ve Sivas’ı almasından sonra Osmanlıların hizmetine girmişti (800/1398). Ankara Savaşı’ndan sonra Hüsameddin Hasan Bey, Timur’un himayesinde hüküm sürdü. Fakat Hasan Bey daha sonra Osmanlıların Amasya Beyi’nin ülkesini zapt etmek istediğini anlamış ve hakim olduğu yerleri teslim etmekten başka çare görememişti (831/1428). Bu suretle Taceddinoğulları beyliği sona erdi.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!