"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Taceddinoğulları

Taceddinoğulları

Sahilde bugünkü Bafra ile Ordu arasında, güneyde ise Niksar’a kadar olan saha üzerinde kurulmuş bir Türk beyliğidir. Bu beylik Emîr Taceddin tarafından kurumuş olup (takr. 749/1348), merkezi Niksar idi. Taceddin Bey başlangıçta Amasya emîrine tâbi olmuştu. Kadı Burhaneddin’e karşı ülkesini başarıyla korudu. Trabzon Rum İmparatoru III. Aleksios, sınırları boyunca kuvvetlenen Türk beylikleri karşısında devletinin devamını sağlamak için ikiyüzlü bir siyaset takip etmekteydi. Bir taraftan bu beylikler ile dost geçinmeye, öte yandan onları birbirine düşürmeye çalışıyordu. Taceddin, imparatorun kızı ile 783/1381 yılında evlendi. Bu da kendisinin o devrede nüfuz sahibi bir emîr olduğunu gösteriyor. Taceddin Bey’in ölümünden sonra (789/1387), bu beyliğin işlerine Kadı Burhaneddin’in müdahale etmeye başladığını görüyoruz. Bu beylikten Mahmut Bey, Sultan Yıldırım Bayezid’in Amasya, Tokat ve Sivas’ı almasından sonra Osmanlıların hizmetine girmişti (800/1398). Ankara Savaşı’ndan sonra Hüsameddin Hasan Bey, Timur’un himayesinde hüküm sürdü. Fakat Hasan Bey daha sonra Osmanlıların Amasya Beyi’nin ülkesini zapt etmek istediğini anlamış ve hakim olduğu yerleri teslim etmekten başka çare görememişti (831/1428). Bu suretle Taceddinoğulları beyliği sona erdi.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!