"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Sahib-Ataoğulları

Sahib-Ataoğulları

Karahisar (Afyon) ile çevresinde Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları ve torunları tarafından kurulmuş olan küçük bir beyliktir. Fahreddin Ali, Selçuklu devlet adamları ve bilhassa Muineddin Pervane’nin mahirâne siyasetine karşı koyamamış ve Muineddin Pervane tarafından hapsedilmişti (670/1272). Sahip Ata bir süre sonra hapisten kurtuldu ve İlhanlı sultanı Abaka’nın huzuruna giderek tekrar vezir olma hakkını kazandığı gibi, oğullarından Taceddin Hüseyin’e Ladik ve Honas, Nusreddin Hasan’a ise Karahisar-ı Devle kumandanlığı hakkını elde etti (674/1275). Birçok Anadolu beyliği gibi, kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemeyen bu beyliğin muhtemelen bu tarihten itibaren başladığını kabul edebiliriz. Karamanoğlu Mehmet Bey ve düzmece Selçuklu şehzadesi Siyavuş’un (Cimri) Konya’ya sahip olmaları üzerine Sahib-Ataoğulları Karahisar’da asker toplayarak onlara karşı harekete geçtiler. Siyavuş ve Mehmet Bey de Akşehir istikametinde yürüdüler. Taceddin Hüseyin ve Nusreddin Hasan bu mücadelede öldürüldüler (675/1277). Bundan sonra beyliğin başına Hasan’ın oğlu Şemseddin Mehmet geçti. Onun devrinden itibaren yaklaşık yirmi yıl süreyle Denizli bölgesi Sahib-Ataoğulları ve Germiyanoğulları arasında bir çekişme sahası olmuştu.

 

Şemseddin Mehmet Germiyanoğulları’nın bir taarruzunu önlemek için giriştiği bir savaşta öldü (686/1287). İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban Anadolu’ya geldiği zaman itaatlerini bildiren Anadolu beylikleri arasında Sahib-Ataoğulları da bulunuyordu (714/1314). Bu beyliğin başında daha sonra Şemseddin Mehmet’in oğlu Nusreddin Ahmet’i görüyoruz. İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş batı uçlarında gaza yapan Türkmenleri itaat altına almak için ilerlediği sırada Nusreddin Ahmet Germiyanoğulları’nın yanına kaçtı. Daha sonra Timurtaş’ın Mısır’a kaçması üzerine (727/1327) Nusreddin Ahmet ülkesine döndü ve Germiyanoğullarının hâkimiyetini tanıdı. Onun 742/1342’den sonra öldüğü tahmin ediliyor. Bu tarihten sonra Sahib-Ataoğulları’nın toprakları Germiyanoğulları tarafından kendi topraklarına dâhil edilmiştir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!