"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Sahib-Ataoğulları

Sahib-Ataoğulları

Karahisar (Afyon) ile çevresinde Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları ve torunları tarafından kurulmuş olan küçük bir beyliktir. Fahreddin Ali, Selçuklu devlet adamları ve bilhassa Muineddin Pervane’nin mahirâne siyasetine karşı koyamamış ve Muineddin Pervane tarafından hapsedilmişti (670/1272). Sahip Ata bir süre sonra hapisten kurtuldu ve İlhanlı sultanı Abaka’nın huzuruna giderek tekrar vezir olma hakkını kazandığı gibi, oğullarından Taceddin Hüseyin’e Ladik ve Honas, Nusreddin Hasan’a ise Karahisar-ı Devle kumandanlığı hakkını elde etti (674/1275). Birçok Anadolu beyliği gibi, kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemeyen bu beyliğin muhtemelen bu tarihten itibaren başladığını kabul edebiliriz. Karamanoğlu Mehmet Bey ve düzmece Selçuklu şehzadesi Siyavuş’un (Cimri) Konya’ya sahip olmaları üzerine Sahib-Ataoğulları Karahisar’da asker toplayarak onlara karşı harekete geçtiler. Siyavuş ve Mehmet Bey de Akşehir istikametinde yürüdüler. Taceddin Hüseyin ve Nusreddin Hasan bu mücadelede öldürüldüler (675/1277). Bundan sonra beyliğin başına Hasan’ın oğlu Şemseddin Mehmet geçti. Onun devrinden itibaren yaklaşık yirmi yıl süreyle Denizli bölgesi Sahib-Ataoğulları ve Germiyanoğulları arasında bir çekişme sahası olmuştu.

 

Şemseddin Mehmet Germiyanoğulları’nın bir taarruzunu önlemek için giriştiği bir savaşta öldü (686/1287). İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban Anadolu’ya geldiği zaman itaatlerini bildiren Anadolu beylikleri arasında Sahib-Ataoğulları da bulunuyordu (714/1314). Bu beyliğin başında daha sonra Şemseddin Mehmet’in oğlu Nusreddin Ahmet’i görüyoruz. İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş batı uçlarında gaza yapan Türkmenleri itaat altına almak için ilerlediği sırada Nusreddin Ahmet Germiyanoğulları’nın yanına kaçtı. Daha sonra Timurtaş’ın Mısır’a kaçması üzerine (727/1327) Nusreddin Ahmet ülkesine döndü ve Germiyanoğullarının hâkimiyetini tanıdı. Onun 742/1342’den sonra öldüğü tahmin ediliyor. Bu tarihten sonra Sahib-Ataoğulları’nın toprakları Germiyanoğulları tarafından kendi topraklarına dâhil edilmiştir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!