"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Pervaneoğulları

Türkiye Selçukluları veziri Pervane Muineddin Süleyman 664/1266 yılında Trabzon Rum Devleti’nin elinden Sinop’u zapt ve kuvvetli nüfuzu sayesinde kendi üzerine temlik etmeyi başarmıştı. Pervane, oğlu Muineddin Mehmet’i nâibi olarak Sinop’u idareye memur etti. Abaka Han’ın 676/1277’de Muineddin Süleyman’ı öldürmesi üzerine Mehmet Bey bağımsızlığını ilan etmiş ve Pervaneoğulları Beyliği’ni kurmuştu. Mehmet Bey, Moğollar ile iyi geçinmekte ve onların verdiği devlet işlerinde de görev almaktaydı. Fakat o Moğollara karşı bir hareketin hazırlıkları içindeyken hastalanarak öldü (696/1297). Bundan sonra Muineddin Süleyman’ın torunu olan Mesut Bey’i Sinop hakimi olarak görüyoruz. Mesut Bey devletin sınırlarını genişleterek Bafra ve Samsun’u ele geçirdi. Sinop’a alışveriş için giren bir Frenk donanmasının askerleri âni bir baskınla, önemli bir ticaret şehri olan Sinop’ta bir Ceneviz kolonisi bulunmasından istifade ederek Mesut’u esir almak suretiyle Kefe’ye götürdüler. Mesut Bey çok ağır bir kurtuluş akçası vererek kurtulmayı başardı (697/1298). Yerine geçen oğlu Gazi Çelebi, donanmasıyla başarılı bir askeri harekata girişti. Önce Trabzon Rum Devleti ile anlaşarak 713/1313 yılında Kırım sahillerine ve Kefe’ye bir sefer yaptı. Kefe yakınında bir Ceneviz donanmasını ağır bir yenilgiye uğrattı. 719/1319 yılında bu kez Trabzon’a karşı hücuma geçti. Daha sonra Sinop’a girmek isteyen Cenevizliler, onun kuvvetleri karşısında perişan oldular (722/1322). Gazi Çelebi, erkek evladı olmadığı için son yıllarında Candaroğulları’ndan Süleyman Paşa’nın hâkimiyetini tanımıştı. Ölümünden sonra Pervaneoğulları Beyliği, Candaroğulları topraklarına katıldı (722/1322).

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!