"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Ladik (Denizli) Beyliği

Ladik (Denizli) Beyliği

XIII. ve XIV. yüzyıllarda Lâdik’te (Denizli) hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Bu beylik hakkındaki ilk araştırmalarda, kurucusu İnanç Bey’in, Germiyanlılar’dan Ali Bey’in oğlu olduğu kabul ediliyordu. Son zamanlardaki bazı araştırmalarda ise bu beyliğin, Moğol istilasından kaçarak Denizli, Honaz ve Dalaman bölgesine gelen Türkmenler tarafından kurulduğu ileri sürülmektedir. Bu bölgeye gelen Türkmenler’in başında, uç gazisi sıfatlarını taşıyan Mehmet Bey, kardeşi İlyas ve damadı Ali Bey gibi emirler bulunuyordu. Mehmet Bey 659/1261’de Türkiye Selçuklu sultanı II. İzzeddin Keykavus’a karşı ayaklanmış ve neticede İlhanlı sultanı Hûlâgû’ya bağlı olarak Lâdik beyliğini kurmuştur. Daha sonra Mehmet Bey İlhanlılar tarafından mağlup edilerek yakalanmış ve öldürülmüştür. Ona ihanet eden Ali Bey Türkmenler’in başına geçti ve bir süre Selçuklulara tâbi kaldı. Daha sonra Selçuklu Devleti’ne sadakatsizlik gösterdi ve bu durum beyliği kaybetmesine neden oldu. Bundan sonra Denizli bölgesinin bir süre için Sahip-Ataoğulları’nın eline geçtiği anlaşılıyor. Bu bakımdan İnanç Bey’in hangi tarihte beyliğin başına geçtiği kesin olarak bilinemiyor. 714/1314 yılında İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban Anadolu’ya geldiği zaman ona itaat edenler arasında İnanç Bey de bulunuyordu. Beyliğin sonuncu emiri İshak ise ilmi ve bilginleri koruyan bir kişiydi. Lâdik (Denizli) beyliği, Denizli şehrinin Germiyanoğulları’nın eline geçmesiyle son bulmuştur (769/1368).

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!