"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Ladik (Denizli) Beyliği

Ladik (Denizli) Beyliği

XIII. ve XIV. yüzyıllarda Lâdik’te (Denizli) hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Bu beylik hakkındaki ilk araştırmalarda, kurucusu İnanç Bey’in, Germiyanlılar’dan Ali Bey’in oğlu olduğu kabul ediliyordu. Son zamanlardaki bazı araştırmalarda ise bu beyliğin, Moğol istilasından kaçarak Denizli, Honaz ve Dalaman bölgesine gelen Türkmenler tarafından kurulduğu ileri sürülmektedir. Bu bölgeye gelen Türkmenler’in başında, uç gazisi sıfatlarını taşıyan Mehmet Bey, kardeşi İlyas ve damadı Ali Bey gibi emirler bulunuyordu. Mehmet Bey 659/1261’de Türkiye Selçuklu sultanı II. İzzeddin Keykavus’a karşı ayaklanmış ve neticede İlhanlı sultanı Hûlâgû’ya bağlı olarak Lâdik beyliğini kurmuştur. Daha sonra Mehmet Bey İlhanlılar tarafından mağlup edilerek yakalanmış ve öldürülmüştür. Ona ihanet eden Ali Bey Türkmenler’in başına geçti ve bir süre Selçuklulara tâbi kaldı. Daha sonra Selçuklu Devleti’ne sadakatsizlik gösterdi ve bu durum beyliği kaybetmesine neden oldu. Bundan sonra Denizli bölgesinin bir süre için Sahip-Ataoğulları’nın eline geçtiği anlaşılıyor. Bu bakımdan İnanç Bey’in hangi tarihte beyliğin başına geçtiği kesin olarak bilinemiyor. 714/1314 yılında İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban Anadolu’ya geldiği zaman ona itaat edenler arasında İnanç Bey de bulunuyordu. Beyliğin sonuncu emiri İshak ise ilmi ve bilginleri koruyan bir kişiydi. Lâdik (Denizli) beyliği, Denizli şehrinin Germiyanoğulları’nın eline geçmesiyle son bulmuştur (769/1368).

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!