"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari

Karasioğulları

Bu Türk beyliğinin atası XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Orta Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Melik Dânişmend Gazi idi. Türkiye Selçukluları Dânişmendli Devleti’ni ortadan kaldırmış, bu aileye mensup olanlar Selçukluların hizmetine girerek Bizans sınırlarında uç beyi olarak görev almışlardı. XIII. yüzyıl sonlarında bu aileden Kalem Bey (Kalem Şah) ve oğlu Karasi Bey, Batı Anadolu’daki Bizans şehirlerini zapta giriştiler. Onların bu fetih hareketi yaklaşık 696/1297 yılında başlamıştı. Kalem Bey ve oğlu Karasi Bey, ele geçirdikleri Balıkesir’i merkez yaparak bu Türk beyliğini kurdular (takr. 696/1297). Karasi Bey, Moğollar önünden kaçan Sarı Saltuk Türklerini kendi beyliği içinde yerleştirmek suretiyle bölgedeki Türk nüfusunun artmasını sağladı. Daha sonra Karasi Beyliği bölgedeki birçok şehir ve kasabayı kendi sınırları içine aldı. Yaklaşık 746/1345’te Orhan Gazi’nin bir seferi sonucu Balıkesir ve çevresi Osmanlıların eline geçti. Daha sonra bu aileden Süleyman Bey’in Truva taraflarına hâkim olduğunu görüyoruz. Süleyman Bey zaman zaman Bizans’taki taht mücadelelerine de karışmıştı. Karasi Beyliği’nin Osmanlılar tarafından ilhakı kaynaklarda muhtelif tarihlerde gösterilmiştir. Son araştırmalara göre, Sultan I.Murat, tahta geçtiği yılda Truva ve Çanakkale taraflarındaki Karasi arazisini alarak bu beyliği tamamıyla Osmanlı toprakları içine katmıştır (takr. 761/1360).

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!