"Ey ülkenin fatihi cihan padişahı (Sultan Alâeddin Keykubad). Dünya her zaman adaletinle diridir ve felek, senin çelik kılıcının kölesidir. Her kim zamanın darbesinden aciz kalır da senin gölgene sığınırsa, orada huzurlu ve sevinçli olur. Çünkü dünyanın sıkıntılarından emniyette olur."
İbn-i Bibi

Karasioğulları

Bu Türk beyliğinin atası XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Orta Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Melik Dânişmend Gazi idi. Türkiye Selçukluları Dânişmendli Devleti’ni ortadan kaldırmış, bu aileye mensup olanlar Selçukluların hizmetine girerek Bizans sınırlarında uç beyi olarak görev almışlardı. XIII. yüzyıl sonlarında bu aileden Kalem Bey (Kalem Şah) ve oğlu Karasi Bey, Batı Anadolu’daki Bizans şehirlerini zapta giriştiler. Onların bu fetih hareketi yaklaşık 696/1297 yılında başlamıştı. Kalem Bey ve oğlu Karasi Bey, ele geçirdikleri Balıkesir’i merkez yaparak bu Türk beyliğini kurdular (takr. 696/1297). Karasi Bey, Moğollar önünden kaçan Sarı Saltuk Türklerini kendi beyliği içinde yerleştirmek suretiyle bölgedeki Türk nüfusunun artmasını sağladı. Daha sonra Karasi Beyliği bölgedeki birçok şehir ve kasabayı kendi sınırları içine aldı. Yaklaşık 746/1345’te Orhan Gazi’nin bir seferi sonucu Balıkesir ve çevresi Osmanlıların eline geçti. Daha sonra bu aileden Süleyman Bey’in Truva taraflarına hâkim olduğunu görüyoruz. Süleyman Bey zaman zaman Bizans’taki taht mücadelelerine de karışmıştı. Karasi Beyliği’nin Osmanlılar tarafından ilhakı kaynaklarda muhtelif tarihlerde gösterilmiştir. Son araştırmalara göre, Sultan I.Murat, tahta geçtiği yılda Truva ve Çanakkale taraflarındaki Karasi arazisini alarak bu beyliği tamamıyla Osmanlı toprakları içine katmıştır (takr. 761/1360).

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!