"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » İzmir (Çaka/Çakan) Beyliği

İzmir (Çaka/Çakan) Beyliği

Ege Denizi’nde ilk denizcilik faaliyetine girişen Türk beylerinden Çaka Bey’in kurmuş olduğu bir beyliktir. Çaka Bey hakkında çok fazla bilgi olmasa da onun Alp Arslan tarafından Anadolu’nun fethi ile görevlendirdiği beylerden olduğu bilinmektedir. Çaka Bey hakkında bilgilerimiz Anna Komnena’nın yazdığı Alexiada adlı esere ve Dânişmendnâme’ye dayanmaktadır. Alexiada’da Tzahas/Çakhas/Çakas şeklinde yazılan ismin Çakan mı yoksa Çaka mı olduğu konusunda tartışmalara yol aşmıştır. Yapılan son çalışmalarda ise ismin doğru şeklinin Çakan olduğu belirtilir.

 

Anadolu’ya yapılan akınlar esnasında Bizans’a esir düşen Çaka Bey, Bizans sarayında “protonobilissimos” unvanı ile bazı imtiyazlar almıştır. 1081’de Bizans tahtına çıkan I. Aleksios Komnenos tarafından bütün imtiyazları alınan Çaka Bey sonrasında İzmir’i ele geçirmiştir. Kurduğu donanma ile Sisam, Sakız, Rodos, Midilli adalarını ele geçiren Çaka Bey Bizans ile birçok deniz ve kara savaşına girişmiştir. Balkanlarda Peçenekler ve İznik’te Ebu’l Kasım ile ittifak kurarak Bizans’ı zor duruma düşüren Çaka Bey, Bizans için bir dönem ciddi bir tehlike olmuştur.

 

Çaka Bey’in sınırlarını Çanakkale Boğazı’na kadar ilerletmesi Bizans’ı ve I. Kılıç Arslan’ı tedirgin etmiştir. Aleksios Komnenos’un I. Kılıç Arslan’ı kışkırtması ile I.Kılıç Arslan karadan Bizans ise denizden saldırıya geçmiştir. Çaka Bey’in damadı I. Kılıç Arslan’ın niyetini öğrenmek için çağırdığı ziyafette, damadı tarafından öldürülmesiyle kurduğu beylik ve donanma dağılmıştır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!