"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Germiyanoğulları

Germiyanoğulları

Germiyanoğulları Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Germiyan aşireti XIII. yüzyılda ilk defa Malatya taraflarında görülür. Daha sonra Germiyanoğulları, muhtemelen Moğolların baskısı üzerine, Kütahya bölgesine göç etmişlerdir. Germiyanoğulları bu bölgede Türkiye Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesut ve Moğollara karşı bağımsızlıkları için mücadele ettiler. Bu beyliğin asıl kurucusu Kerimeddin Alişir’in oğlu I.Yakup’tur. Yakup Bey ikinci kez sultan olan Gıyaseddin Mesut’a (701-710/1302-1310) tâbi olmayarak İlhanlılar’ın hakimiyetini tanıdı. Kurduğu beyliğin merkezi Kütahya idi. Yakup Bey’in idaresindeki Germiyanoğulları, Anadolu beyliklerinin en kuvvetlilerinden biri olup, Bizans bu beyliğe her yıl belirli bir vergi ve çeşitli hediyeler göndermekteydi. Daha sonra Germiyanoğulları, topraklarını genişlettiler. Yakup Bey ise 714/1314’te Alaşehir’i zaptetmiş ve haraca bağlamıştır. Aynı yıl içinde Anadolu’ya gelen İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban’a itaat etti. Süleyman Şah’ın (takr. 762-789/1361-1387) saltanatının ilk yılları sakin geçti. Fakat onun Karamanlılar ve Hamidoğulları arasındaki mücadelede, Hamidoğulları’ndan İlyas Bey’in tarafını tutması, Karamanlılar ile arasının bozulmasına sebep oldu. Süleyman Şah bu baskı sebebiyle Osmanlılar ile anlaşmak istedi. Bu amaçla da kızını Sultan I.Murat’ın oğlu Bayezid’e vermeyi ve çeyiz olarak da bazı şehir ve kasabaları Osmanlılara bırakmayı teklif etti. Onun bu teklifi kabul edilerek düğün yapıldı (783/1381). Süleyman Şah’tan sonra yerine geçen II. Yakup Bey, Sultan I.Murat’ın Kosova Savaşı’nda (791/1389) şehit düşmesi üzerine Osmanlılara bırakılan toprakları geri almak istedi. Fakat yeni Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid süratle Kütahya’ya gelmiş, Yakup Bey’i yakalayıp hapsetmiş ve Germiyanoğulları topraklarını Osmanlı ülkesine katmıştır (792/1390).

 

Yakup Bey 801/1399’da tutuklu bulunduğu İpsala’dan kaçarak Timur’un yanına gitmeyi başarmıştır. Ankara Savaşı’dan (804/1402) sonra Timur, ülkesini ona iade etti. II. Yakup Bey böylece Timur’un hâkimiyetini tanımış oluyordu. Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelesinde ise, yeğeni Çelebi Mehmet’in tarafını tutmuştu. Karamanlılardan Mehmet Bey’in iki yıl üst üste yaptığı seferler neticesi ülkesini terk etmeye mecbur kalan Yakup Bey, Çelebi Mehmet’in Karamanlılar’ı yenmesi üzerine tekrar beyliğin başına geçmiştir (817/1414). Kısa bir sükunet devresinden sonra Yakup Bey ile Karamanlılar, Sultan II. Murat’a karşı Çelebi Mehmet’in diğer oğlu Mustafa Çelebi’nin tarafını tuttular. Mustafa Çelebi’nin İznik’te öldürülmesinden sonra (826/1423) Yakup Bey Osmanlılar ile dost geçinmeyi tercih etti. Yakup Bey, erkek çocuğu olmadığı için ülkesini ölümünden sonra Osmanlılara bıraktı. Ölümünden sonra Germiyanoğulları Beyliği tamamıyla Osmanlı Devleti’nin idaresine girmiş oldu (832/1429).

 

Germiyanoğulları sarayı, bilim adamlarının ve şairlerin himayeye nâil oldukları bir yerdi. Bilhassa Süleyman Şah ve II. Yakup Bey zamanlarında iktisadi ve sosyal hayat çok gelişmiş, Kütahya, Anadolu beylikleri içinde kültür bakımından en üstün seviyeye ulaşmıştı. Mimari eserlerin büyük kısmı Kütahya’dadır ve bunlardan en önemlisi II. Yakup Bey’in yaptırdığı, kendi türbesini de içine alan medrese, mescit ve imaretten ibaret külliyedir.

 

GERMİYANOĞULLARI YAPILARI

Germiyanoğulları Zamanında Onarılan Selçuklu Yapıları

 

Kütahya Balıklı Camii

Denizli Ulu Camii

Kütahya’da Eski-Yeni Hamam

 

Germiyanoğulları Topraklarındaki Geçici Osmanlı Hakimiyeti Sırasında İnşa Edilen Eserler

 

Kütahya Timurtaş Paşa (Takvacılar) Camii

Kütahya Ulu Camii

Afyon Kabe Mescidi

Afyon Ak Mescit

Afyon Ulu Camii Minaresi

Kütahya Küçük Bedesten

 

Günümüze Sadece Kitabesi Kalanlar ve Tümüyle Yenilenenler ile Bugün Mevcut Olmayan Germiyanoğulları Yapıları

 

Sadece Kitabesi Kalanlar ve Tümüyle Yenilenenler

Gediz Ulu Camii

Şuhut Ulu Camii

Sandıklı Alamescit (Alacamescit) Köyü Camii

Tavşanlı-Beyköy’de Dede Balı Camii

Tavşanlı Ulu Camii

Emet Ulu Camii

Sandıklı-Emirhisar Köyü Mescidi

Kütahya Mevlevihanesi

Kula Sungur Bey (Ribatı) Kervansarayı

Sincanlı-Gezler Köyü Çeşmesi

Uşak’ta Çeşme

Kütahya İshak Fakıh Çeşmesi

Yeniköy Menzil Külliyesinin Çeşmesi

 

Bugün Mevcut Olmayanlar

Kula Sungur Bey Camii

Denizli Alemşah (Kurşunlu) Camii

Kütahya II. Yakub Çelebi Külliyesinin Yok Olan Kısımları

Sivaslı-Hacım Sultan Köyü Zaviyesi

Uşak’ta Zaviye

Şuhut’un Seydi Köyü’nde Zaviyesi

Tavşanlı-Pazarköy’de Dede Balı Zaviyesi

Denizli’de Tekke

Kütahya Sarıkay Çeşmesi Üzerinde Türbe Kitabesi

Sandıklı’da Büyük Hamam

Sandıklı’da Küçük Hamam

Kula Sungur Bey Camii

Uşak’ta Eski Hamam

Gelinkayası Hanı

Simav Babuk Bey Külliyesi’nin Hanı

Şuhut Savcı Köprüsü

Afyon’da İki Lüleli Çeşme

Tavşanlı-Beyköy’de Çeşme

Kütahya Sarayı

 

Asli Durumunu Tamamen ya da Kısmen Koruyarak Bugüne Ulaşabilmiş Germiyanoğulları Yapıları

 

Külliyeler

Kütahya II. Yakub Çelebi Külliyesi

Yeniceköy Menzil Külliyesi

Kütahya İshak Fakih Külliyesi

Simav Babuk Bey Külliyesi

 

Camiler

Yukarı Kale Camii

Kütahya Kurşunlu Camii

Sandıklı Ulu Camii

Uşak Ulu Camii

Kütahya İshak Fakih Camii (bkz. Külliye)

Simav Babuk Bey Camii

 

Mescitler

Afyon Arasta Mescidi

Kütahya Pekmezpazarı (Analcı) Mescidi

Kütahya Çatalçeşme (Servi) Mescidi

Yeniceköy Menzil Külliyesi Mescidi (bkz. Külliye)

 

Medreseler

Kütahya Vacidiye Medresesi

Kütahya Balabaniye (Nalli) Medresesi

Kütahya İshak Fakih Medresesi (bkz. Külliye)

 

Türbeler

Hacım Sultan Kümbeti

Çivril-Beyce Sultan Kümbeti

Altıntaş-Alıncık Köyü Türbesi

Çivril Kümbeti

Kütahya Karaağaç Köyünde 1.No’lu

Çivril-Emirhisar Köyü Türbesi

Sandıklı-Menteş Köyü Türbesi

Sandıklı Muradin Türbesi

Kula Süleyman Şah Türbesi

Afyon Süleyman Şah (?) Türbesi

Altıntaş-Işıklar Köyü 1.No.lu Türbe

Kütahya Paşam Sultan Türbesi

Tavşanlı Şeyh Dede Balı (Mülayim Dede) Türbesi

Kütahya II. Yakub Çelebi Türbesi (Bkz. Külliye)

Kütahya İshak Fakih Türbesi (Bkz. Külliye)

 

Hamamlar

Kütahya Saray Hamamı

Kütahya Kemer Hamamı

Kütahya Küçük Hamam

Simav Babuk Bey Hamamı (bkz. Külliye)

 

Hanlar

Çakırsaz Hanı

Eğret Hanı

İnay Hanı

Yeniceköy Hanı (bkz. Külliye)

 

Kaleler

Kütahya Kalesi

Sandıklı Kalesi

 

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!