"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Eşrefoğulları

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türk beyliğidir. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman b. Eşref, Türkiye Selçukluları’nın uç beyi idi. Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev, İlhanlı sultanı tarafından öldürülmüş (683/1284) ve yerine II. Gıyaseddin Mesut geçmişti. Öldürülen sultanın annesi, devletin iki torunu ile Mesut arasında paylaştırılmasını istedi. Bu maksatla da Karamanoğulları ile Eşrefoğulları’ndan yardım isteyerek Konya’ya çağırdı. Eşrefoğlu’na saltanat naibliği verildi. Bu şehzadeler 9 Rebi I.684/15 Mayıs 1285’te tahta çıkarıldı. Fakat bir ay sonra Selçuklu ordusunun gelmesi üzerine Eşrefoğulları tekrar Beyşehir bölgesine çekildiler. Daha sonra Eşfreoğulları, Sultan II. Gıyaseddin Mesud ile barışmış ve Konya’ya giderek itaat arz etmişlerdir. Bu arada beyliğin merkezi ise Beyşehir olmuştu. Sultan II. Mesud’un 688/1289 yılında ayaklanan Eşrefoğulları üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Süleyman Bey’den sonra yerine büyük oğlu Mehmet Bey ülkesini kuzeye doğru genişleterek Akşehir ve Bolvadin taraflarına hâkim oldu. İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban’a itaat edenler arasında Mehmet Bey de vardı (714/1314). Mehmet Bey’den sonra emir olan II. Süleyman Şah zamanında ise, uçlarda bağımsızlıklarını kurmaya çalışan beyliklere karşı Moğol valisi Timurtaş harekete geçti. Timurtaş Beyşehir’i zapt ve yağma etmiş, II. Süleyman Şah’ı Beyşehir Gölü’ne attırmak suretiyle öldürtmüştür (726/1326). Bu suretle Eşrefoğulları Beyliği sona ermiştir.

 

Eşrefoğulları mimari eserlerinden Seyfeddin Bey’in Beyşehir’de yaptırdığı cami ve mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin bir devamıdır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!