"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Eşrefoğulları

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türk beyliğidir. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman b. Eşref, Türkiye Selçukluları’nın uç beyi idi. Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev, İlhanlı sultanı tarafından öldürülmüş (683/1284) ve yerine II. Gıyaseddin Mesut geçmişti. Öldürülen sultanın annesi, devletin iki torunu ile Mesut arasında paylaştırılmasını istedi. Bu maksatla da Karamanoğulları ile Eşrefoğulları’ndan yardım isteyerek Konya’ya çağırdı. Eşrefoğlu’na saltanat naibliği verildi. Bu şehzadeler 9 Rebi I.684/15 Mayıs 1285’te tahta çıkarıldı. Fakat bir ay sonra Selçuklu ordusunun gelmesi üzerine Eşrefoğulları tekrar Beyşehir bölgesine çekildiler. Daha sonra Eşfreoğulları, Sultan II. Gıyaseddin Mesud ile barışmış ve Konya’ya giderek itaat arz etmişlerdir. Bu arada beyliğin merkezi ise Beyşehir olmuştu. Sultan II. Mesud’un 688/1289 yılında ayaklanan Eşrefoğulları üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Süleyman Bey’den sonra yerine büyük oğlu Mehmet Bey ülkesini kuzeye doğru genişleterek Akşehir ve Bolvadin taraflarına hâkim oldu. İlhanlı beylerbeyi Emir Çoban’a itaat edenler arasında Mehmet Bey de vardı (714/1314). Mehmet Bey’den sonra emir olan II. Süleyman Şah zamanında ise, uçlarda bağımsızlıklarını kurmaya çalışan beyliklere karşı Moğol valisi Timurtaş harekete geçti. Timurtaş Beyşehir’i zapt ve yağma etmiş, II. Süleyman Şah’ı Beyşehir Gölü’ne attırmak suretiyle öldürtmüştür (726/1326). Bu suretle Eşrefoğulları Beyliği sona ermiştir.

 

Eşrefoğulları mimari eserlerinden Seyfeddin Bey’in Beyşehir’de yaptırdığı cami ve mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin bir devamıdır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!