"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Ermenşahlar / Ahlatşahlar

Ermenşahlar / Ahlatşahlar

Ahlât’ta XII. Yüzyılın başında kurulmuş olan bir Türk devletidir. Dolayısıyla bu sülaleye Ahlat-şahlar denildiği gibi, hakim oldukları bölge sebebiyle Ermenşahlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu sülaleye ayrıca kurucusu Sökmen’e (yiğit, kahraman) nisbetle Sökmeniyye-Sokmanıyya veya Sökmenliler de denilmektedir. Sökmen, Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın amcası Yakutî’nin oğlu olan Kutbeddin İsmail’in gulamı idi. Kısa zamanda kendini göstermiş ve süratle yükselerek kumandan olmuştur. Adaleti ve iyiliği ile şöhret kazanan Sökmen, Mervaniler’den Ahlat’ta hakim olan emirin halka kötü davranması sonucu bu şehre davet edildi, Sökmen askerleri ile Ahlat’a gelerek şehri teslim aldı. Melik Muhammed Tapar’ın başarılı hizmetlerinden dolayı Ahlat ve Van çevresini ona ikta etmesiyle Ermenşahlar Devleti kurulmuş oldu (493/1100). Sökmen daha sonra Haçlılara karşı yapılan savaşlara iştirak etti ve Haçlılar üzerine düzenlenen bir sefer sırasında öldü. Bu beylik emirlerinden II.Sökmen’in (522-581/1128-1185) çocukluk yıllarının buhranlı geçmesine rağmen, daha sonra Ermenşahlar Devleti onun zamanında en parlak devresini yaşamıştır. Selçuklu şehzadesi Selçuk Şah’ın bu bölgeye gelmesiyle (532-1138), Ermenşahlar Devleti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Selçuk Şah burada tutunamayarak İran’ın Fars bölgesine gitti. Gürcüler’in 556/1161 yılında Ani’yi ele geçirmeleri üzerine II.Sökmen öteki Türk beyleri ile beraber Gürcistan seferine çıktı. Bu seferin neticesi Sökmen için tam bir yenilgi oldu. Bununla beraber Irak Selçuklu sultanı Arslan Şah idaresindeki 558/1163 ve 571/1175 yıllarında Gürcüler’e karşı yapılan ve başarı ile sonuçlanan seferlere katılan Türk beyleri arasında II.Sökmen de bulunuyordu. Salahaddin Eyyubi’nin genişleme siyaseti Doğu Anadolu devletleri için bir tehlike teşkil ediyordu. II.Sökmen komşu beylerle bu tehlikeyi önlemeye çalıştı. Diğer taraftan Artuklu İlgazi’nin ölümü üzerine (öl. 580/1184) yerini küçük yaştaki oğlu Hüsameddin Yavlak Arslan almıştı. II. Sökmen, Yavlak Arslan’ın dayısı olması sebebiyle Artuklu ülkesinin idaresine de karışıyordu. Eyyubiler ise Doğu Anadolu’daki Türk devletlerini hakimiyetleri altına almak fikrinden vazgeçmiyorlardı. Nitekim bir süre sonra II.Sökmen’in kölelerinden İzzeddin Balaban, beyliğin idaresini ele geçirmek isterken meydana çıkan karışıklıktan yararlanmak isteyen Meyyafarıkın hükümdarı Necmeddin Eyyub, Ahlat üzerine yürüdü. Balaban ona karşı Erzurum Meliki Tuğrulşah’tan yardım istedi. Bu iki hükümdar Necmeddin’i mağlup ettiler. Ancak Tuğrulşah’ın da bu ülkede gözü vardı ve bu sebeple Balaban’ı öldürdü, fakat halk onu Ahlat’a sokmayarak Melik Evhad Necmeddin Eyyub’u davet etti. Bu suretle Eyyubiler’in arzuları gerçekleşmiş ve Ermenşahlar Devleti ortadan kalkmış oluyordu.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!