"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Alaiye Beyleri

Alâiye Beyleri Alâiye’de (Alanya) önce Karamanoğulları’nın bir kolu olarak, daha sonra da Memlûk Devleti’nin hâkimiyeti altında hüküm sürmüşlerdi. Bu beyliğin kurucularının Selçuklu sultanının kızının oğullarından geldiği şeklindeki rivayet henüz ispat edilememiştir. Alâiye 620/1223 yılında Türkiye Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad tarafından fethedildi. Türkiye Selçukluları’nın son yıllarında Alâiye, Karamanoğulları’ndan Mecdeddin Mahmut’un eline geçti (602/1293). Bundan sonra adı geçen şehirde Karamanoğulları’na bağlı beyler hüküm sürmeye başladılar. Karamanoğulları’nın bu şehir üzerindeki hâkimiyeti XIV. yüzyılın ikinci yarısında da devam etti. Nitekim Kıbrıs Kralı Pierre 767/1266’da Alâiye’yi zapta teşebbüs ettiyse de Karamanoğulları’nın yardıma gelmesi şehrin Türkler elinde kalmasını sağladı. Karaman b. Savcı 830/1427 yılında Alâiye’yi beş bin altın karşılığında Memluk Devleti’ne sattı. Bundan sonra adı geçen şehirde Memluk Devleti’nin hakimiyeti altında Karamanoğlu Mahmut Bey’in torunları hüküm sürdüler. Nihayet Gedik Ahmet Paşa Alâiye’yi alarak Osmanlı Devleti topraklarına kattı (876/1471).

 

Alâiye işlek bir pazaryeri idi; ticarette kereste ihracatı önemli bir yere sahipti. Şehirde gemi yapan tezgâhlar vardı ve ticaret dolayısıyla Alâiye beyleri zengindi ve halkın malî durumu iyiydi.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!