"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Alaiye Beyleri

Alâiye Beyleri Alâiye’de (Alanya) önce Karamanoğulları’nın bir kolu olarak, daha sonra da Memlûk Devleti’nin hâkimiyeti altında hüküm sürmüşlerdi. Bu beyliğin kurucularının Selçuklu sultanının kızının oğullarından geldiği şeklindeki rivayet henüz ispat edilememiştir. Alâiye 620/1223 yılında Türkiye Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad tarafından fethedildi. Türkiye Selçukluları’nın son yıllarında Alâiye, Karamanoğulları’ndan Mecdeddin Mahmut’un eline geçti (602/1293). Bundan sonra adı geçen şehirde Karamanoğulları’na bağlı beyler hüküm sürmeye başladılar. Karamanoğulları’nın bu şehir üzerindeki hâkimiyeti XIV. yüzyılın ikinci yarısında da devam etti. Nitekim Kıbrıs Kralı Pierre 767/1266’da Alâiye’yi zapta teşebbüs ettiyse de Karamanoğulları’nın yardıma gelmesi şehrin Türkler elinde kalmasını sağladı. Karaman b. Savcı 830/1427 yılında Alâiye’yi beş bin altın karşılığında Memluk Devleti’ne sattı. Bundan sonra adı geçen şehirde Memluk Devleti’nin hakimiyeti altında Karamanoğlu Mahmut Bey’in torunları hüküm sürdüler. Nihayet Gedik Ahmet Paşa Alâiye’yi alarak Osmanlı Devleti topraklarına kattı (876/1471).

 

Alâiye işlek bir pazaryeri idi; ticarette kereste ihracatı önemli bir yere sahipti. Şehirde gemi yapan tezgâhlar vardı ve ticaret dolayısıyla Alâiye beyleri zengindi ve halkın malî durumu iyiydi.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!