"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Urfalı Mateos

(Öl. 1136'dan sonra)

 

XI. ve XII. yüzyıllarda Anadolu coğrafyasında yaşamış olan Ermeni müellifi Urfalı Mateos, Anadolu Selçuklu kültürel ortamında yetişmemiş olsa da yazmış olduğu eser, onu Anadolu Selçukluları hakkında bilgi veren sayılı müellif arasına yerleştirmektedir. Urfalı Mateos hakkında, kendisinin yazdığı eserde verdiği bilgiler haricinde başka bir şey bilinmemektedir. Ayrıca çağdaşı ya da sonraki dönemlerde Urfalı Mateos'un eserinden faydalanan Ermeni müellifler, onun adını zikretmezler.

 

Urfalı Mateos eserinde ikinci kısım ve mukaddimede bölümlerinde kendisinin Urfa'da doğup yaşadığını, burada bir manastırda başrahip olduğunu ve eserini de bu manastırda yazdığını belirtir. Müellifin ne zaman öldüğü kesin olarak bilinmese de bazı araştırmacılar ölüm tarihi ile ilgili bazı tarihler öne sürmüşlerdir. Ermeni tarihçisi Çamiçyan, Mateos'un Zengi'nin 1144'te Urfa'yı ele geçirdiği esnada telef olduğunu belirtirken, Urfalı Mateos'un Vekayinâmesi 'ni Türkçe'ye çeviren Hrant D. Andreasyan, müellifin 1136'da Latin Prensi Baudouin'in elinde bulunan Keysun'un emir Muhammed b. Gazi tarafından ele geçirilmesine şahit olması ve Baudouin için “bizim prensimiz” diye zikretmesi ile bu prensin hâkimiyeti altında yaşadığını belirterek Çamiçyan'ın görüşünün kesin olmadığını belirtir.

 

Eserleri

 

Urfalı Mateos'un bilinen tek eseri Vekayinâme 'dir. Ermenice yazılan eser 956–1136 arasında Yakın Doğu'da meydana gelen pek çok olayı aktarmaktadır. Bu eser, Ermeni, Bizans, Türk tarihi hakkında araştırma yapan tarihçiler için önemli bir eserdir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!