"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Urfalı Mateos

(Öl. 1136'dan sonra)

 

XI. ve XII. yüzyıllarda Anadolu coğrafyasında yaşamış olan Ermeni müellifi Urfalı Mateos, Anadolu Selçuklu kültürel ortamında yetişmemiş olsa da yazmış olduğu eser, onu Anadolu Selçukluları hakkında bilgi veren sayılı müellif arasına yerleştirmektedir. Urfalı Mateos hakkında, kendisinin yazdığı eserde verdiği bilgiler haricinde başka bir şey bilinmemektedir. Ayrıca çağdaşı ya da sonraki dönemlerde Urfalı Mateos'un eserinden faydalanan Ermeni müellifler, onun adını zikretmezler.

 

Urfalı Mateos eserinde ikinci kısım ve mukaddimede bölümlerinde kendisinin Urfa'da doğup yaşadığını, burada bir manastırda başrahip olduğunu ve eserini de bu manastırda yazdığını belirtir. Müellifin ne zaman öldüğü kesin olarak bilinmese de bazı araştırmacılar ölüm tarihi ile ilgili bazı tarihler öne sürmüşlerdir. Ermeni tarihçisi Çamiçyan, Mateos'un Zengi'nin 1144'te Urfa'yı ele geçirdiği esnada telef olduğunu belirtirken, Urfalı Mateos'un Vekayinâmesi 'ni Türkçe'ye çeviren Hrant D. Andreasyan, müellifin 1136'da Latin Prensi Baudouin'in elinde bulunan Keysun'un emir Muhammed b. Gazi tarafından ele geçirilmesine şahit olması ve Baudouin için “bizim prensimiz” diye zikretmesi ile bu prensin hâkimiyeti altında yaşadığını belirterek Çamiçyan'ın görüşünün kesin olmadığını belirtir.

 

Eserleri

 

Urfalı Mateos'un bilinen tek eseri Vekayinâme 'dir. Ermenice yazılan eser 956–1136 arasında Yakın Doğu'da meydana gelen pek çok olayı aktarmaktadır. Bu eser, Ermeni, Bizans, Türk tarihi hakkında araştırma yapan tarihçiler için önemli bir eserdir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!