"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Şemseddin-i Tiflisi (Sivasi)

Rubailer

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!