"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Şayyad Hamza

Yusuf ve Züleyha

Hâzâ dâstân-ı Sultan Mahmud

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!