"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari

Nizameddin Ahmed Erzincani

Güçlü bir şair ve II. Keykavus'un saray adamlarından biriydi. Önce bu sultanın münşisi, sora "Emir-i arız-ı Rûm" oldu. İbn Bibi onun hakkında "Sadr-ı kebir", "Melikü'l-kelam" ve "Umdetü's sade" gibi lakaplar kullanır ve der ki: Söz ülkelerinin sultanı Tuslu Firdevsi'den sonra Pehlevice mesnevilerin yazımında ondan daha ayartıcı biri gelmemiştir. İbn Bibi muhtasarı'nda "Mesnevi inşasında ikinci Firdevsi'ydi" ibaresi geçmektedir. Nizamedin Ahmed, I. Alâeddin Keykubad döneminde "Tugrai" makamına getirildi.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!