"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

Nizameddin Ahmed Erzincani

Güçlü bir şair ve II. Keykavus'un saray adamlarından biriydi. Önce bu sultanın münşisi, sora "Emir-i arız-ı Rûm" oldu. İbn Bibi onun hakkında "Sadr-ı kebir", "Melikü'l-kelam" ve "Umdetü's sade" gibi lakaplar kullanır ve der ki: Söz ülkelerinin sultanı Tuslu Firdevsi'den sonra Pehlevice mesnevilerin yazımında ondan daha ayartıcı biri gelmemiştir. İbn Bibi muhtasarı'nda "Mesnevi inşasında ikinci Firdevsi'ydi" ibaresi geçmektedir. Nizamedin Ahmed, I. Alâeddin Keykubad döneminde "Tugrai" makamına getirildi.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!