"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Necmeddin Ebû Bekr b. Muhammed er-Râzî

Necmeddin Ebû Bekr b. Muhammed er-Râzî

(Öl.654/1256)

 

Daha çok Necmeddîn Dâye adıylala tanınan müellif, Moğol istilasından kaçarken, I. Alaeddin Keykubad'ın davetiyle Malatya'ya gelmiştir. Müellif Malatya'da Şihabeddin Sühreverdî ile görüşmüş ve bir süre sonra da Kayseri'ye geçmiştir. Kayseri'de yazdığı Misâdu'l-‘ibâd ' ı I. Alâeddin Keykubad'a itaf etmiştir. Necmeddin Dâye daha sonra tasavvufa dair Sirâcu'l-kulûb adlı eserini yazmış ve Anadolu'da hayli ünlenmiştir. Daha sonra Mevlâna ve Sadreddin Konevî ile tanışınca Konya'ya taşınmış ve hayatını burada tamamlamıştır. Necmeddin Dâye'nin toplam dokuz eseri bulunmaktadır. Diğer eserleri şunlardır ; Sirâcu'l-kulûb, Bahru'l Hakayıkve'l Tefsiri'l Kuran ve's Seb'il Mesanî, Menâratü's-Sâirine İlallahve Makamtü't Tairine, Memûzât-i Esedî, Risâletü't-tuyûr, Risâle-i Akl ve aşk, Haretü'l mulûk, Tuffetü'l-habîb.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!