"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Necmeddin Ebû Bekr b. Muhammed er-Râzî

Necmeddin Ebû Bekr b. Muhammed er-Râzî

(Öl.654/1256)

 

Daha çok Necmeddîn Dâye adıylala tanınan müellif, Moğol istilasından kaçarken, I. Alaeddin Keykubad'ın davetiyle Malatya'ya gelmiştir. Müellif Malatya'da Şihabeddin Sühreverdî ile görüşmüş ve bir süre sonra da Kayseri'ye geçmiştir. Kayseri'de yazdığı Misâdu'l-‘ibâd ' ı I. Alâeddin Keykubad'a itaf etmiştir. Necmeddin Dâye daha sonra tasavvufa dair Sirâcu'l-kulûb adlı eserini yazmış ve Anadolu'da hayli ünlenmiştir. Daha sonra Mevlâna ve Sadreddin Konevî ile tanışınca Konya'ya taşınmış ve hayatını burada tamamlamıştır. Necmeddin Dâye'nin toplam dokuz eseri bulunmaktadır. Diğer eserleri şunlardır ; Sirâcu'l-kulûb, Bahru'l Hakayıkve'l Tefsiri'l Kuran ve's Seb'il Mesanî, Menâratü's-Sâirine İlallahve Makamtü't Tairine, Memûzât-i Esedî, Risâletü't-tuyûr, Risâle-i Akl ve aşk, Haretü'l mulûk, Tuffetü'l-habîb.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!