"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Nasıreddin Vaiz-i Tokâdî

Fütüvvet-nâme 689/1290

İşrâkât 699/1300

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!