"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Muhammed b. Muhammed b. Mahmud-i Hatîb

Muhammed b. Muhammed b. Mahmud-i Hatîb

Müellifin hayatına dair bildiklerimiz onun eseriyle sınırlı kalmaktadır. Farsça kaleme aldığı Fustâtu'l-adâle fî kavâidi's-saltana adlı eserini müellif 683/1284 yılında Muzaffereddin Mesud b. Yavlak Arslan b. Alp Yörük b. Hüsameddin Çûpan adına yazmıştır.

 

Eserleri

 

Fustâtu'l-adâle fî kavâidi's-saltana hakkında ayrıntılı bir inceleme makalesi yazan Osman Turan, Mahmud Hatib'in Nizamülmülk'ün Siyasetnâme 'sini taklit ettiğini hatta kitabın ilk yarısının Siyasetnâme 'den alındığını söyler. Böyle olsa da kitabın bazı bölümlerinde yeni hususlardan da bahsedilir. Özellikle elçilerin geliş gidiş geleneğinin Samaniler'den Moğollar dönemine kadar aynı kaldığını fakat Moğollardan sonra bu geleneğin değiştiğini bildirmektedir. Müellif kitabın yazılmasındaki nedenin ehlisünnet mezhebi dışında bulunan ve sayıca çoğalan kişilerin tümünün başının ezilmesi için padişahları ve âlimleri teşvik etmektir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!