"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Kutbeddin Mahmud-i Şîrâzî

(Öl. 710/1310)

 

634/1236'da Şiraz'da doğan müellif, hayatını seyahat, öğrenmek ve yazmakla geçirmiştir. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Merâga'ya giden müellif burada gözlemevinde çalışırken Hâce Nâsır-i Tûsî'den astronomi ilmini öğrendi. Daha sonra Anadolu'ya geçerek Sadreddin Konevi ve Mevlâna ile tanıştı. Daha sonra Malatya ve Sivas'ta kadılık yaptı ve sonunda Tebriz'e gidip orada İlhan'ın değer verdiği kişilerden biri konumuna yükseldi ve burada 710/1310 yılında öldü. Dönemin en çalışkan âlimlerinden olan Şîrâzî “Allâme” adıyla da tanınmaktaydı.

 

Eserleri

 

Astroloji ve astronomi hakkında Farsça kaleme aldığı İhtiyârât-ı Muzafferî Kastamonu emiri Muzaffereddin Yavlak Arslan adına yazılmıştır. Onun bir diğer eseri “Molla Kutb'un Heybesi” adıyla da bilinen Dürretü't-tâc'ı müellifin devrin ilimlerini bir araya topladığı bir mecmua niteliğindedir ve Farsça yazılmıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!