"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

Kutbeddin Mahmud-i Şîrâzî

(Öl. 710/1310)

 

634/1236'da Şiraz'da doğan müellif, hayatını seyahat, öğrenmek ve yazmakla geçirmiştir. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Merâga'ya giden müellif burada gözlemevinde çalışırken Hâce Nâsır-i Tûsî'den astronomi ilmini öğrendi. Daha sonra Anadolu'ya geçerek Sadreddin Konevi ve Mevlâna ile tanıştı. Daha sonra Malatya ve Sivas'ta kadılık yaptı ve sonunda Tebriz'e gidip orada İlhan'ın değer verdiği kişilerden biri konumuna yükseldi ve burada 710/1310 yılında öldü. Dönemin en çalışkan âlimlerinden olan Şîrâzî “Allâme” adıyla da tanınmaktaydı.

 

Eserleri

 

Astroloji ve astronomi hakkında Farsça kaleme aldığı İhtiyârât-ı Muzafferî Kastamonu emiri Muzaffereddin Yavlak Arslan adına yazılmıştır. Onun bir diğer eseri “Molla Kutb'un Heybesi” adıyla da bilinen Dürretü't-tâc'ı müellifin devrin ilimlerini bir araya topladığı bir mecmua niteliğindedir ve Farsça yazılmıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!