"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Kutbeddin Mahmud-i Şîrâzî

(Öl. 710/1310)

 

634/1236'da Şiraz'da doğan müellif, hayatını seyahat, öğrenmek ve yazmakla geçirmiştir. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Merâga'ya giden müellif burada gözlemevinde çalışırken Hâce Nâsır-i Tûsî'den astronomi ilmini öğrendi. Daha sonra Anadolu'ya geçerek Sadreddin Konevi ve Mevlâna ile tanıştı. Daha sonra Malatya ve Sivas'ta kadılık yaptı ve sonunda Tebriz'e gidip orada İlhan'ın değer verdiği kişilerden biri konumuna yükseldi ve burada 710/1310 yılında öldü. Dönemin en çalışkan âlimlerinden olan Şîrâzî “Allâme” adıyla da tanınmaktaydı.

 

Eserleri

 

Astroloji ve astronomi hakkında Farsça kaleme aldığı İhtiyârât-ı Muzafferî Kastamonu emiri Muzaffereddin Yavlak Arslan adına yazılmıştır. Onun bir diğer eseri “Molla Kutb'un Heybesi” adıyla da bilinen Dürretü't-tâc'ı müellifin devrin ilimlerini bir araya topladığı bir mecmua niteliğindedir ve Farsça yazılmıştır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!