"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Kerîmüddîn Mahmud-i Aksarayî

Kerîmüddîn Mahmud-i Aksarayî

Kerîmüddîn Mahmud-i Aksarayî hakkında bildiklerimiz onun yazmış olduğu eserde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Dönemin tarihi ve edebî kaynaklarında da adına rastlanmayan müellifin adındaki nisbeden, onun Aksaray'da doğup büyüdüğü söylenebilir. Eserinde açık olarak ailesinden, almış olduğu eğitimden ve Anadolu Selçuklu devletinde yapmış olduğu görevlerden bilgi vermemektedir. Eserinde, kendi mesnevi ve kasidelerine yer vermesi onun edebiyatla ilgili olmasının yanı sıra Arapça eğitim gördüğünü ve bu dili çok iyi bildiğine işaret etmektedir.

 

Zorunlu olarak katıldığını belirttiği Hatiroğlu İsyanı'nda “ben de o divanda kalem sahibiydim” diyen müellif kimsenin malına el uzatmaması ve zorunlu olarak isyana katılmasıyla bu beladan kurtulduğunu belirtir. Evkaf nazırlığı yaptığı dönemde Konya Aksaray yolu üzerinde bulunan Sultan Hanı'nın yıkılan iki burcunu yaptıran müellif, daha sonra Moğollara 1600 altın ceza ödemek zorunda kalmıştır. Hangi tarihte öldüğü bilinmeyen müellif 14. yüzyılın ilk yarısında ölmüş olmalıdır.

 

Eserleri

 

1323 yılında, Timurtaş Noyan adına yazılan Müsâmeretü'l-Ahbar ve Müsâyeretü'l-Ahyar dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İslam dünyasında yaygın olan Rumî, Arabî, Yezidicird ve Celâli takvimlerinden bahseder. İkinci bölüm Hz. Peygamber'den başlayarak Hulefâyi Raşidin, Emevi ve Abbasi tarihi ile ilgilidir. Üçüncü bölüm Büyük Selçukluların kuruluşundan dağılmasına kadar olan tarihi ve Anadolu Selçuklularında II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait dönemi aktarır. Dördüncü bölümde de Anadolu Selçukluları'nın yaklaşık son yetmiş beş yıllık tarihini aktarılır. İbni Bibi'yi bu yönüyle eser tamamlamaktadır. Anadolu Selçukluları hakkında bilgi veren değerli eserlerdendir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!