"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Kâniî-i Tûsî

(Öl. 1273'ten sonra)

 

Horasan bölgesindeki Tûs şehrinden olduğu anlaşılan Emîr Bahâüddîn Ahmed b. Mahmûd-i Tûsî hakkında pek bilgi yoktur. Ancak Tûsî'nin manzum hale getirdiği Kelîle ve Dimne 'de, kendisinin çok rahat bir hayat sürdüğünü, şiirde kendi seviyesinde kimsenin olmadığını ve hükümdarlar tarafından aranan bir şair olduğunu belirtir.

 

Moğal istilası nedeniyle ülkesini terk eden müellif; Hindistan, Aden, Yemen, Medine, Mekke, Bağdat nihayetinde de Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'da I. Alâeddin Keykubad'ın hizmetine giren Tûsî, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan'ın dönemlerinde saray şairliğinin yanında kendisine “melikü'ş-şuarâ” ve “emîr” unvanları verilmiştir. Eflakî, onun İranlı şair Senâî hakkında olumsuz konuşması nedeniyle Mevlâna tarafından uyarılmış olduğunu ve bu olayın ardından Tûsî'nin Mevlâna'nın müridi olduğunu bildirir. Kâniî-i Tûsî'nin ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Fakat onun Mevlâna'nın ölümünden sonra mersiye yazdığı göz önüne alındığı zaman ölüm tarihi 1273 sonrası olarak verilir.

 

Eserleri

 

Kâniî-i Tûsî'nin günümüze ulaşamayan fakat İbni Bibi'nin el-Evâmirü'l Alâ'iyye fi'l-umûri'l-Alâ'iyye adlı eserinde bazı bölümlerini aktardığı Selçuknâme Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddîn Keyhüsrev dönemlerini anlatan, şehnâme niteliğinde bir eserdi. II. İzzeddin Keykâvus adına yazılan Kelîlle ve Dinme Nasrullah-ı Şîrâzî'nin eserinin Farsça tercümesi olup 4500 beyitten oluşmaktadır. Bu eserin tek nüshası British Museum'da bulunmaktadır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!