"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Kadı Burhaneddin Mes'ud-i Anevi

Kadı Burhaneddin Mes'ud-i Anevi

(Öl. 620\1223)

 

Hakkında çok fazla bilgi olmayan müellifin Malatya'da kadılık yaptığı bilinmektedir. Yazarın günümüzde bilinen eseri Enîs'ul-kulûb , şehname vezninde, Farsça yazılmış ve Sultan I. İzzeddin Keykavus'a takdim edilmiştir. Eser halifeler tarihinden bahsetmekle birlikte, Gazneliler ve Anadolu Selçukluları'na ait önemli bilgiler içermektedir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!