"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Kadı Burhaneddin Mes'ud-i Anevi

Kadı Burhaneddin Mes'ud-i Anevi

(Öl. 620\1223)

 

Hakkında çok fazla bilgi olmayan müellifin Malatya'da kadılık yaptığı bilinmektedir. Yazarın günümüzde bilinen eseri Enîs'ul-kulûb , şehname vezninde, Farsça yazılmış ve Sultan I. İzzeddin Keykavus'a takdim edilmiştir. Eser halifeler tarihinden bahsetmekle birlikte, Gazneliler ve Anadolu Selçukluları'na ait önemli bilgiler içermektedir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!