"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Kadı Ahmed en-Nigîdî

El-veledü'ş-şefik

Tezkiretü'l-meşayih

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!