"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

İbn Bîbî

(H.679/1280)

 

Yazar hakkında pek fazla bilgi olmamakla birlikte onun hakkında bilgiyi yazdığı eserinde buluyoruz. Babası Cürcan'ın ileri gelen ailelerinden birine mensup Mecdeddin Tercüman annesi ise El-Bibi el-Müneccime'dir. Annesinin adında anlaşılacağı gibi müneccimlik sanatı ile ün yapmıştır. Babası da Harzemşah Alâeddin Muhammed'in sahip divanlığını yapmıştır. Nasıreddin Hüseyin b. Muhammed b. Ali er-Ca'feri el-Rugadi kısa adıyla İbn'el Bibî el-Müneccime ya da İbni Bibi, Anadolu Selçuklu devleti tarihi hakkında en önemli eserlerden El-Evâmiru'l- Alâiye fî umûri'l-Alâiye 'yi Şehname'ye çok yakın bir dilde yazmıştır; özellikle savaş ve eğlence meclisleri betimlerinde Şehname 'nin üslubu kendini hissettir. Eser günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanmıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!