"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

İbn Bîbî

(H.679/1280)

 

Yazar hakkında pek fazla bilgi olmamakla birlikte onun hakkında bilgiyi yazdığı eserinde buluyoruz. Babası Cürcan'ın ileri gelen ailelerinden birine mensup Mecdeddin Tercüman annesi ise El-Bibi el-Müneccime'dir. Annesinin adında anlaşılacağı gibi müneccimlik sanatı ile ün yapmıştır. Babası da Harzemşah Alâeddin Muhammed'in sahip divanlığını yapmıştır. Nasıreddin Hüseyin b. Muhammed b. Ali er-Ca'feri el-Rugadi kısa adıyla İbn'el Bibî el-Müneccime ya da İbni Bibi, Anadolu Selçuklu devleti tarihi hakkında en önemli eserlerden El-Evâmiru'l- Alâiye fî umûri'l-Alâiye 'yi Şehname'ye çok yakın bir dilde yazmıştır; özellikle savaş ve eğlence meclisleri betimlerinde Şehname 'nin üslubu kendini hissettir. Eser günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanmıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!