"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Hüsâmeddin Çelebi

( Öl. 683/1284)

 

Urmiye'den Anadolu'ya göç edip Konya'ya yerleşen bir aileye mensup olan Hüsâmeddin Çelebi 622/1225'te Konya'da doğmuştur. Eflâki, Hüsâmeddin Çelebi'nin sadece üç nesil geriye giden şeceresinde dedesinin adını Ahî Türk olarak bildirmekteyse de bunun bir unvan olduğu bir gerçektir. Mesnevî'nin I. cildinin önsözünde Mevlâna, onun “Kürt olarak yattım, Arap olarak kalktım” diyen bir şeyhin soyundan geldiğini bildirir. Babası'nın Konya ve çevresindeki ahîlerin şeyhi olması sebebiyle, Hüsâmeddin Çelebi'ye Ahî Türkoğlu unvanı verilmiştir.

 

Eflâki, Konya'nın fütüvvet ehli tarafından Hüsâmeddin Çelebi'nin babasını kaybetmesiyle boş kalan ahî şeyhliği postuna otutturulmak istendiğini, fakat kendisinin bu teklifi kabul etmeyerek adamları ile birlikte Mevlâna'ya mürid olduğunu bildirir. Mevlâna Mesnevî' nin birçok yerinde Hüsâmeddin Çelebi'den övgüyle bahsetmiş ve onun hizmetleri sayesinde Mesnevî 'nin yazıldığını bildirmiştir. Mevlâna'nın Hüsâmeddin Çelebi'ye karşı büyük bir sevgi ve saygısı vardı. Eflâki eserinde bunu sıkça dile getirmektedir. Mevlâna'ya gönderilen ve Mevlâna tarafından kabul edilen tüm yardımlar doğrudan gerekli yerlere pay edilip, iletilmesi için Hüsâmeddin Çelebi'ye gönderilmekteydi. Hatta bir defasında Mevlâna'nın oğlu Bahâeddin Veled, gelen para yardımının babası tarafından Hüsâmeddin Çelebi'ye gönderilmesi üzerine “bizim evimizde hiçbir şey yok, nereden bir şey gelse Çelebi'ye gönderiyor” diye serzenişte bulunmuş, Mevlâna da oğluna “Ey Bahâeddin! Bir dilim ekmeğim bulunsa yine Çelebi'ye gönderir ve onu kimse ile mukayese etmem” demiştir.

 

Tâceddin Mu'tezz'in aracılığı ve Mevlâna'nın desteği ile Ziyâeddin Vezir Tekkesi'ne şeyh tayin edilen Hüsâmeddin Çelebi, 1284 yılında Konya'da ölmüştür. Hüsameddin Çelebi'ye ait bilinen tek eser Farsça yazılan İlmü'l meşâyih' tir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!