"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi

Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi

( Öl. H.600/1206)

 

Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız yazar Tiflis'te dünyaya gelmiştir. Eğitimini kendi memleketinde tamamlayarak dönemin geçerli ilim dallarında ileri bir seviyeye yükselmiştir. Arapça ve Farsça yazdığı eserlere bakıldığında Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi; astronomi, rüya tabiri, dini ilimler, dil ve edebiyat alanlarında vermiş olduğu eserlerle sivrilmiştir. Toplam on dört eseri bulunmaktadır.

 

Eserleri

 

Beyanü'n nücum

 

Beyanü'n-sınâa (Osmanlıca tercümesi mevcut 954\1542)

 

Beyanü't tasrif 541\1146

 

Cevami'u'l-beyan

 

Sıhhatü'l-ebdan

 

Kamilü't-ta'bir (II. Kılıç Arslan'a takdim edilmiştir.)

 

Kanun-i edeb 545\1150

 

Kifayetü't-tıbb (Kutbeddin Melikşah'a takdim edilmiştir.) 550\1150

 

Medhal ila ilmi'n-nücum

 

Takvimü'l -edviye 522\534

 

Telhisu ileli'l-Kur'an (Vücuh-i Kur'an ile aynı eser olabilir)

 

Tercümanü'l-kavafi, Usulü'l-melahim (mitolojiye dair)

 

Vücuh-i Kur'an 558\1163

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!