"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi

Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi

( Öl. H.600/1206)

 

Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız yazar Tiflis'te dünyaya gelmiştir. Eğitimini kendi memleketinde tamamlayarak dönemin geçerli ilim dallarında ileri bir seviyeye yükselmiştir. Arapça ve Farsça yazdığı eserlere bakıldığında Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi; astronomi, rüya tabiri, dini ilimler, dil ve edebiyat alanlarında vermiş olduğu eserlerle sivrilmiştir. Toplam on dört eseri bulunmaktadır.

 

Eserleri

 

Beyanü'n nücum

 

Beyanü'n-sınâa (Osmanlıca tercümesi mevcut 954\1542)

 

Beyanü't tasrif 541\1146

 

Cevami'u'l-beyan

 

Sıhhatü'l-ebdan

 

Kamilü't-ta'bir (II. Kılıç Arslan'a takdim edilmiştir.)

 

Kanun-i edeb 545\1150

 

Kifayetü't-tıbb (Kutbeddin Melikşah'a takdim edilmiştir.) 550\1150

 

Medhal ila ilmi'n-nücum

 

Takvimü'l -edviye 522\534

 

Telhisu ileli'l-Kur'an (Vücuh-i Kur'an ile aynı eser olabilir)

 

Tercümanü'l-kavafi, Usulü'l-melahim (mitolojiye dair)

 

Vücuh-i Kur'an 558\1163

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!