"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Hoca Dehhânî

Dehhânî'nin hayatı hakkında bildiklerimiz, ondan günümüze gelen kasidesinde anlatılanlara dayanmaktadır. Buradaki verilen bilgilere göre Horasan'dan Anadolu'ya gelen Dehhânî tekrar geri Anadolu'ya dönmek istemektedir. F. Köprülü'nün yaptığı tespitlere göre de III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu'ya gelerek bu hükümdarın himayesine girmiş ve sarayda düzenlenen çeşitli meclislere katılmıştır. Sultan tarafından Selçuklu Şehnamesi yazmakla görevlendirilen Dehhânî'nin günümüze ulaşmayan bu eseri, Şikârî'nin Tarih 'ndeki rivayete göre bu eseri 20.000 beyitten meydana gelmekteydi.

 

Bazı araştırmacılar eldeki bilgilerle farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Hikmet İlaydın, III. Alâeddin Keykubad ile kastedilenin I. Alâeddin Keykubad olması gerektiğini söyler ve Şikârî'de yer alan Dehhânî'nin yazdığı şehnamenin Kâniî-i Tûsî'nin şehnamesi ile karıştırılmış olabileceğine dikkat çeker. Kendinden sonraki dönemlerde büyük şairlerle birlikte isminin anılması, Dehhânî'nin Anadolu coğrafyasında yapmış olduğu etkiyi göstermesi açısından önemlidir.

 

Dehhânî'den günümüze ulaşan bir kaside ve altı gazelden ibarettir. Eserlerinde aşk, hasret, arzu, heves içli şikâyetler, gül ve içki meclisleri şiirlerinde yer almaktadır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!