"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Hoca Dehhânî

Dehhânî'nin hayatı hakkında bildiklerimiz, ondan günümüze gelen kasidesinde anlatılanlara dayanmaktadır. Buradaki verilen bilgilere göre Horasan'dan Anadolu'ya gelen Dehhânî tekrar geri Anadolu'ya dönmek istemektedir. F. Köprülü'nün yaptığı tespitlere göre de III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu'ya gelerek bu hükümdarın himayesine girmiş ve sarayda düzenlenen çeşitli meclislere katılmıştır. Sultan tarafından Selçuklu Şehnamesi yazmakla görevlendirilen Dehhânî'nin günümüze ulaşmayan bu eseri, Şikârî'nin Tarih 'ndeki rivayete göre bu eseri 20.000 beyitten meydana gelmekteydi.

 

Bazı araştırmacılar eldeki bilgilerle farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Hikmet İlaydın, III. Alâeddin Keykubad ile kastedilenin I. Alâeddin Keykubad olması gerektiğini söyler ve Şikârî'de yer alan Dehhânî'nin yazdığı şehnamenin Kâniî-i Tûsî'nin şehnamesi ile karıştırılmış olabileceğine dikkat çeker. Kendinden sonraki dönemlerde büyük şairlerle birlikte isminin anılması, Dehhânî'nin Anadolu coğrafyasında yapmış olduğu etkiyi göstermesi açısından önemlidir.

 

Dehhânî'den günümüze ulaşan bir kaside ve altı gazelden ibarettir. Eserlerinde aşk, hasret, arzu, heves içli şikâyetler, gül ve içki meclisleri şiirlerinde yer almaktadır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!