"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Ebû Bakr İbn al-Zaki el-Konevî

Ebû Bakr İbn al-Zaki el-Konevî

(Öl. 683/1284'ten sonra)

 

Ebû Bekr'in hayatına dair bazı bilgileri, onun yazmış olduğu eserin mukaddimesinde bulmaktayız. Konevî nisbesinden anlaşılacağı gibi Konya'da doğan müellifin doğum tarihi bilinmemektedir. Ailesi hakkında da tek bildiğimiz babasının Zeki adında biri olduğudur. Yazdığı eserler göz önüne alındığında Arapça ve Farsça'ya hâkim olan müellifin bu yönde eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Hocalarından bahsetmeyen Ebû Bekr sadece II. İzzeddin Keykâvus zamanında İnşa Divanı'nda tercümanlık yapmış olan Bedreddîn Yahya'nın yanında ders gördüğünü özellikle belirtir. Ebu Bekr Arapça ve Farsça dönemin inşâ sanatının tüm inceliklerini öğrenmiştir.

 

Şiir ve edebiyata ilgisi olan müellifin yazdığı şiir ve nesir parçalardan, bu alanda ileri bir seviyede olduğu anlaşılır. Şiirlerinde “Sadr” mahlasını kullanan Ebu Bekr bunun haricinde “Mütetabib” unvanını kullanmaktadır. Kendisinin bu unvanı kullandığının eserinin hiçbir yerinde bildirmeyen müellifin Ekmelüddîn ve Karahisar-ı Devle emiri Nusreddün Hasan'a yazdığı mektuplardan onun tıp eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Fakat kendisinin tabib olarak çalıştığı bilinmemektedir. Eğitiminin ardından dönemin âlimlerine kendini kabul ettiren Ebu Bekr, teressül ve kitabete meraklı olan gençlere hocalık yapmış ve edebi sohbet meclislerinde yerini almıştır. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de bilinmeyen müellif için Keşfü'z-zünûn 'da onun 794/1391 yılında öldüğü kaydedilmiş fakat müellifin eserini 1279'da tertip ettiği göz önüne alındığında 794/1391 tarihi geçersiz kalmaktadır.

 

Eserleri

 

Ebû Bekr'in şiir ve nesir parçalarının yanı sıra 1279 yılında tertip tanzim ettiği Ravzat al-Kuttâb Hadikat al-Albab adlı eseri, onun dost ve yakınlarına gönderdiği elli sekiz özel mektupla yirmi altı yaprak tutarında bir zeyl bölümünden oluşmaktadır. Anadolu Selçukluları tarihi için birinci elden kaynak konumunda olan eserin, bu devirle ilgili kaynakların kısıtlı olduğu düşünülürse, değeri anlaşılacaktır. Bu eserde Cimri Ayaklanması ve bu sırada öldürülen emirlerin nitelikleri, Anadolu Selçuklu yönetiminde yapılan bazı atamalar, adlarına daha önce karşılaşılmayan bazı emirler gibi daha birçok önemli kişi ve olaylardan bahsedilmektedir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!