"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Duhter-i Salar

Doğu geleneklerine göre adı zikredilmeyen ve babasının adıyla anılan Duhter-i Salar VII./XIII. yüzyıl başlarında yaşamıştır. Fars edebiyatının gelmiş geçmiş üç dört büyük kadın şairlerinden biridir.

 

Babası Hüsameddin Ali b. Fazullah-i Salar zamanın alimlerinden biriydi ve bugün elimizde olan ona ait arapça bir risalede onun hakkında "Hüccetü'l-Hak, üstadü'd-dünya" lakabı kullanılmıştır.

 

Duther-i Salar'ın Terkib-i bendi mana ve mazmun bakımından VI./XII. yüzyıl İran şairlerinin en iyi şiirleriyle aynı derecededir. Böyle bir şiiri İran dışında bir şairin söylemiş olması ve bunu söyleyenin de Doğu'da sınırlı ev ortamında yaşayan, tahsil ve edebi toplantılara katılma imkânı olmayan bir kadın olması hayret vericidir.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!