"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

Alâeddin Konevî

Şerhü't-ta'arruf fî husni't-tasarruf

Amidî

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!