"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari

Alâeddin Konevî

Şerhü't-ta'arruf fî husni't-tasarruf

Amidî

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!