"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

Ahmed-i Rûmî

(Öl. 750/1349 ?)

 

Müellifin hayatı ve ailesi hakkında kendi eserlerinde verdiği bilginin dışında pek bilgi yoktur. Rûmî'nin Anadolu'da ne zaman ve nerede doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Deka'iku'l-haka'ik adlı eserinde Rûmî elli yaşında olduğunu belirtmektedir. Buna göre müellif, 670/1271-72 yıllarında doğmuş olmalıdır.

 

Deka'iku'l-haka'ik' te deniz kenarında Alâna adlı bir şehirden bahsetmektedir. Şehir tasvirinden buranın Alanya olduğu anlaşılmaktadır. Buradan deniz yolu ile Hindistan'a gitti anlaşılan Rûmî burada büyük bir üne kavuşmuş ve saraya davet edilmiş fakat kendisi bu daveti geri çevirmiştir. Bu sırada Bengale giden Rûmî, arkadaşlarına yazdığı bir kaside de Bengal'deki emir ve onun hizmetçilerinden memnun kalmadığını bildirmektedir. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemekle birlikte en geç 750/1349 yılına kadar yaşadığı tahmin edilmektedir. Ahmed-i Rûmî hakkında çok fazla bilgi olmadığı için çoğu zaman Osmanlı dönemi müelliflerinden Ahmed-i Rûmî-yi Akhisarî ile karıştırılmıştır.

 

Eserleri

 

Ahmed-i Rûmî'nin Farsça yazmış olduğu eserlerinin başında Deka'iku'l-haka'ik gelmektedir. Farsça kadar Arapaça'ya da hakim olduğu anlaşılan müellifin bu eseri seksen fasıldan oluşmaktadır. Bu eserde Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr' den alınan parçalar ve konuyla ilgili dini ve ahlaki fıkralar bulunmaktadır. Rûmî'nin diğer bir eseri de tarikat adabı niteliğinde olan ed-Deka'ik fi't-tarîk 'tir. Müellifin son eseri de kırk bölümden oluşan Ümmü'l-kitâb 'dır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!