"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Ahmed-i Rûmî

(Öl. 750/1349 ?)

 

Müellifin hayatı ve ailesi hakkında kendi eserlerinde verdiği bilginin dışında pek bilgi yoktur. Rûmî'nin Anadolu'da ne zaman ve nerede doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Deka'iku'l-haka'ik adlı eserinde Rûmî elli yaşında olduğunu belirtmektedir. Buna göre müellif, 670/1271-72 yıllarında doğmuş olmalıdır.

 

Deka'iku'l-haka'ik' te deniz kenarında Alâna adlı bir şehirden bahsetmektedir. Şehir tasvirinden buranın Alanya olduğu anlaşılmaktadır. Buradan deniz yolu ile Hindistan'a gitti anlaşılan Rûmî burada büyük bir üne kavuşmuş ve saraya davet edilmiş fakat kendisi bu daveti geri çevirmiştir. Bu sırada Bengale giden Rûmî, arkadaşlarına yazdığı bir kaside de Bengal'deki emir ve onun hizmetçilerinden memnun kalmadığını bildirmektedir. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemekle birlikte en geç 750/1349 yılına kadar yaşadığı tahmin edilmektedir. Ahmed-i Rûmî hakkında çok fazla bilgi olmadığı için çoğu zaman Osmanlı dönemi müelliflerinden Ahmed-i Rûmî-yi Akhisarî ile karıştırılmıştır.

 

Eserleri

 

Ahmed-i Rûmî'nin Farsça yazmış olduğu eserlerinin başında Deka'iku'l-haka'ik gelmektedir. Farsça kadar Arapaça'ya da hakim olduğu anlaşılan müellifin bu eseri seksen fasıldan oluşmaktadır. Bu eserde Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr' den alınan parçalar ve konuyla ilgili dini ve ahlaki fıkralar bulunmaktadır. Rûmî'nin diğer bir eseri de tarikat adabı niteliğinde olan ed-Deka'ik fi't-tarîk 'tir. Müellifin son eseri de kırk bölümden oluşan Ümmü'l-kitâb 'dır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!