"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Ahmed Eflâkî

(Öl. 761/1360)

 

Şemseddîn Ahmed el-Eflâkî el-Ârifî'nin; ailesi, doğum yeri ve tarihi hakkında eski kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Müellifin asıl adı Ahmed olup, Eflâkî nisbesiyle tanınır. Arîfî nisbesi onun Ulu Arif Çelebi'ye bağlılığından gelmektedir. Eflâkî'ye ait bazı bilgileri onun kaleme almış olduğu Menâkıbü'l-‘ârîfîn 'den öğrenmekteyiz. Eserinde babasının Altın Orda Devleti'nin başkenti Saray'da öldüğünü ve kendisine büyük bir servet ile kitap bıraktığını bildirmesiyle, Eflâkî'nin kültürlü bir aileden geldiği söylenebilir.

 

Müellif büyük ihtimalle doğduğu yerde eğitiminin bir bölümünü tamamladıktan sonra Konya'ya gelmiş, burada da Abdülmü'mîn Tokadî ve Nizâmeddin Erzincânî'nin talebesi olmuştur. Gözlemle uğraştığı müellife Eflâkî nisbesi verilmiştir. Ulu Ârîfî Çelebi'ye bağlanan Eflâkî, ömrünün sonuna kadar Arif Çelebi'nin yanında, Azerbaycan ve Anadolu seyahatlerinde Arif Çelebi'ye eşlik etmiştir.

 

Eserleri

 

Eflâkî'nin en bilinen eseri, ariflerin menkıbelerini anlattığı Menâkıbü'l-‘ârîfîn 'de Mevlâna ve ona yakın kişiler hakkında çoğu zaman abartılı bilgiler verilmektedir. Eserde yer alan abartı bir kenara bırakılırsa dönemi için zengin bir bilgi kaynağıdır. Eflâkî'nin bu eseri haricinde dört Türkçe gazeli vardır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!