"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Ahmed Eflâkî

(Öl. 761/1360)

 

Şemseddîn Ahmed el-Eflâkî el-Ârifî'nin; ailesi, doğum yeri ve tarihi hakkında eski kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Müellifin asıl adı Ahmed olup, Eflâkî nisbesiyle tanınır. Arîfî nisbesi onun Ulu Arif Çelebi'ye bağlılığından gelmektedir. Eflâkî'ye ait bazı bilgileri onun kaleme almış olduğu Menâkıbü'l-‘ârîfîn 'den öğrenmekteyiz. Eserinde babasının Altın Orda Devleti'nin başkenti Saray'da öldüğünü ve kendisine büyük bir servet ile kitap bıraktığını bildirmesiyle, Eflâkî'nin kültürlü bir aileden geldiği söylenebilir.

 

Müellif büyük ihtimalle doğduğu yerde eğitiminin bir bölümünü tamamladıktan sonra Konya'ya gelmiş, burada da Abdülmü'mîn Tokadî ve Nizâmeddin Erzincânî'nin talebesi olmuştur. Gözlemle uğraştığı müellife Eflâkî nisbesi verilmiştir. Ulu Ârîfî Çelebi'ye bağlanan Eflâkî, ömrünün sonuna kadar Arif Çelebi'nin yanında, Azerbaycan ve Anadolu seyahatlerinde Arif Çelebi'ye eşlik etmiştir.

 

Eserleri

 

Eflâkî'nin en bilinen eseri, ariflerin menkıbelerini anlattığı Menâkıbü'l-‘ârîfîn 'de Mevlâna ve ona yakın kişiler hakkında çoğu zaman abartılı bilgiler verilmektedir. Eserde yer alan abartı bir kenara bırakılırsa dönemi için zengin bir bilgi kaynağıdır. Eflâkî'nin bu eseri haricinde dört Türkçe gazeli vardır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!