"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

Abdülmü'min el-Hûyî

Anadolu'da XII. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen, Anadolu Selçuklu nakkaşı Hûyî hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Onun hakkındaki bazı bilgilere, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Ayyûkî'ye ait Varka ile Gülşâh adlı Farsça mesnevide yer alan minyatürlerin birindeki “amel-i Abdülmü'min b. Muhammed en-Nakkâş el-Huveyyî” imzasından ulaşmaktayız. Bu imza doğrultusunda onun Azerbaycan'ın Hoy şehrinden geldiği anlaşılmaktadır.

 

Müellifin ayrıca Konya Karatay Medresesi'nin 651/1253 yılında düzenlenen vakfiyesindeki elli şahit arasında, adı başlarda yer alan Şeyh Abdülmü'min b. Muhammed el-Hûyî ile aynı kişi olabileceği ileri sürülmektedir.

 

Eserleri

 

Hûyî'ye ait bilinen tek eser, teressüle dair kaleme alınmış olan Münşeat 'tır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!