"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Abdülmü'min el-Hûyî

Anadolu'da XII. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen, Anadolu Selçuklu nakkaşı Hûyî hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Onun hakkındaki bazı bilgilere, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Ayyûkî'ye ait Varka ile Gülşâh adlı Farsça mesnevide yer alan minyatürlerin birindeki “amel-i Abdülmü'min b. Muhammed en-Nakkâş el-Huveyyî” imzasından ulaşmaktayız. Bu imza doğrultusunda onun Azerbaycan'ın Hoy şehrinden geldiği anlaşılmaktadır.

 

Müellifin ayrıca Konya Karatay Medresesi'nin 651/1253 yılında düzenlenen vakfiyesindeki elli şahit arasında, adı başlarda yer alan Şeyh Abdülmü'min b. Muhammed el-Hûyî ile aynı kişi olabileceği ileri sürülmektedir.

 

Eserleri

 

Hûyî'ye ait bilinen tek eser, teressüle dair kaleme alınmış olan Münşeat 'tır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!