"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski
Anasayfa » ASYEP » Haberler » The Seljuqs Politics, Society and Culture

The Seljuqs Politics, Society and Culture

Üç ana bölümden oluşan Selçuklular Kitabı Orta Asya ve İran’dan Irak’a, Suriye ve Irak’a kadar geniş bir coğrafyada Selçukluları inceliyor. Kitap aynı zamanda Selçuklu gücünün ideolojik kökenlerini ve ritüelistik yansımasınıda yeni bir bakış açısıyla anlatmayı amaçlıyor.

İlk kısımda Selçukluların güçlü bir hanedan’a dönüşüm süreçlerini ve politik meşrutiyetlerini incelerken 2. Kısımda özellikle Ulema ve şehir nüfusu üzerinden sosyal yaşama bir bakış atıyor. 3. Kısımda ise dini düşüncelerde gelişmeler, mimari ve günlük hukuktan bahsedilmektedir

 CHRISTIAN LANGE, SONGÜL MECIT

Edinburgh University Press 2012

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!