"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud

Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud

Osmanlı devrinde Selçuklular ile ilgili ilk önemli bilgiler Yazıcızâde Ali’nin İbn Bibi’nin el-Evamirü’l-Alaiyye fi’l-Umuri’l-Alaiyye adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesinde bulunmaktadır. Bu eserin haricinde Ahmed b. Mahmud’un Selçukname’sinde Büyük Selçuklu tarihi esas alınmaktadır. Ahmed b. Mahmud’un eserinde Irak Selçukluları’nın yanı sıra, atabegler, Kirman Selçukluları ve son olarak Türkiye Selçukluları işlenmekte ve olayları Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar getirmektedir.

Ahmed B. Mahmud Selçukname’de Selçuklu devri Türk tarihi’ni bir bütün olarak ele almıştır ve kolay anlaşılabilecek üslubuyla okuyucuyu sıkmadan Selçuklu Tarihi hakkında bilgi vermektedir.

 Hz. Prof. Dr. Erdoğan Merçil

BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2011 İSTANBUL

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!