"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud

Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud

Osmanlı devrinde Selçuklular ile ilgili ilk önemli bilgiler Yazıcızâde Ali’nin İbn Bibi’nin el-Evamirü’l-Alaiyye fi’l-Umuri’l-Alaiyye adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesinde bulunmaktadır. Bu eserin haricinde Ahmed b. Mahmud’un Selçukname’sinde Büyük Selçuklu tarihi esas alınmaktadır. Ahmed b. Mahmud’un eserinde Irak Selçukluları’nın yanı sıra, atabegler, Kirman Selçukluları ve son olarak Türkiye Selçukluları işlenmekte ve olayları Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar getirmektedir.

Ahmed B. Mahmud Selçukname’de Selçuklu devri Türk tarihi’ni bir bütün olarak ele almıştır ve kolay anlaşılabilecek üslubuyla okuyucuyu sıkmadan Selçuklu Tarihi hakkında bilgi vermektedir.

 Hz. Prof. Dr. Erdoğan Merçil

BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2011 İSTANBUL

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!