"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Prof. Dr. Mikâil Bayram'ın Anadolu Selçukluları ve Konya üzerine son kitabı, Ocak 2008'de Nüve Kültür Merkezi Yayınlarından çıktı. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler ve Yapılanmalar başlığı altında Konya'nın yapılanması, bu süreç içerisinde Konya'da ağırlık kazanan çeşitli fikir akımları ve bu fikir akımlarının savunucularını ele almaktadır. Özellikle bu bölümde; Ahi teşkilatlanması ve Ahi Evren, Mevlevilik ve Mevlâna Celaleddin-î Rûmi, Ekberiyye ve Sadreddin Konevî gibi önemli fikir akımları ve tasavvuf dünyasında çok derin izler bırakan mutasavvıflar üzerine yoğunlaşmıştır. Eserin ikinci bölümünde ise yazar, tüm bunların sonucu olarak özellikle de düşünsel hayatın somut göstergelerinden biri olan Anadolu Selçuklu devrinde Konya'daki kütüphanelere yoğunlaşmıştır.

 

BAYRAM, Mikâil; Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler, NKM Yay., Konya, 2008.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!