"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Prof. Dr. Mikâil Bayram'ın Anadolu Selçukluları ve Konya üzerine son kitabı, Ocak 2008'de Nüve Kültür Merkezi Yayınlarından çıktı. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler ve Yapılanmalar başlığı altında Konya'nın yapılanması, bu süreç içerisinde Konya'da ağırlık kazanan çeşitli fikir akımları ve bu fikir akımlarının savunucularını ele almaktadır. Özellikle bu bölümde; Ahi teşkilatlanması ve Ahi Evren, Mevlevilik ve Mevlâna Celaleddin-î Rûmi, Ekberiyye ve Sadreddin Konevî gibi önemli fikir akımları ve tasavvuf dünyasında çok derin izler bırakan mutasavvıflar üzerine yoğunlaşmıştır. Eserin ikinci bölümünde ise yazar, tüm bunların sonucu olarak özellikle de düşünsel hayatın somut göstergelerinden biri olan Anadolu Selçuklu devrinde Konya'daki kütüphanelere yoğunlaşmıştır.

 

BAYRAM, Mikâil; Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler, NKM Yay., Konya, 2008.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!