"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Prof. Dr. Mikâil Bayram'ın Anadolu Selçukluları ve Konya üzerine son kitabı, Ocak 2008'de Nüve Kültür Merkezi Yayınlarından çıktı. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler ve Yapılanmalar başlığı altında Konya'nın yapılanması, bu süreç içerisinde Konya'da ağırlık kazanan çeşitli fikir akımları ve bu fikir akımlarının savunucularını ele almaktadır. Özellikle bu bölümde; Ahi teşkilatlanması ve Ahi Evren, Mevlevilik ve Mevlâna Celaleddin-î Rûmi, Ekberiyye ve Sadreddin Konevî gibi önemli fikir akımları ve tasavvuf dünyasında çok derin izler bırakan mutasavvıflar üzerine yoğunlaşmıştır. Eserin ikinci bölümünde ise yazar, tüm bunların sonucu olarak özellikle de düşünsel hayatın somut göstergelerinden biri olan Anadolu Selçuklu devrinde Konya'daki kütüphanelere yoğunlaşmıştır.

 

BAYRAM, Mikâil; Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler, NKM Yay., Konya, 2008.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!