"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » ASYEP » Haberler » Büyük Selçuklu Devleti Tarihi: el-Kamil Fi't-Tarih

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi: el-Kamil Fi't-Tarih

İbnü’l Esîr’in el-Kâmil’i Türk tarihi; özellikle de Selçuklular, Haçlı seferleri, Abbasiler ve Moğol istilası, Musul ve el-Cezire için akla gelen ilk eserlerden olup, aynı zamanda müellifin yaşadığı bölgenin tarihi için birinci elden kaynaktır.

el-Kâmil pek çok konuda geniş ve doğrudan bilgi verir. Yalnızca İslâm-Arap tarihinin değil, Türk tarihinin de vazgeçilmez kaynaklarındandır. Kendisinden sonraki tarihçiler üzerinde ki etkisi büyüktür ve hepsinin ilk müracaat ettikleri kaynakların başında el-Kâmil fi’t-Tarih gelmektedir.

 İBNÜ’L ESÎR

ARK YAYINEVİ 2013 İSTANBUL

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!