"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » ASYEP » Haberler


ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Selçuklular Sergisi açıldı

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Konferansı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..

The Seljuks Of Anatolia; Court and Society In The Medieval Midde East

Ortadoğu Tarihi uzmanı olan A.C.S. Peacock ve Sara Nur Yıldız tarafından yazılan “Anadolu Selçukluları- Ortaçağ Anadolu’sunda Devlet ve Toplum” kitabı..

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi: el-Kamil Fi't-Tarih

İbnü’l Esîr’in el-Kâmil’i Türk tarihi; özellikle de Selçuklular, Haçlı seferleri, Abbasiler ve Moğol istilası, Musul ve el-Cezire için akla gelen ilk eserlerden olup..

XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

02-05.10.2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmıştır. Sempozyum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ev sahipliği yapmıştır.

Selçuklular; Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157)

Yazar Selçuklular’ın göçebe bir toplulukken, kısa bir sürede; Çin sınırları, İstanbul önleri, Aral gölü, Kafkaslar’dan Kızıldeniz ve Mısır’a kadar..

Malazgirt 1071

Bu kitapta Selçuklu tarihinin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümlerini, hasım kuvvetlerinin stratejilerini, taktiklerini, askeri harekatın düğüm noktalarını bulabilirsiniz.

XVI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Sempozyumu’nun on altıncısı, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından 18-22 Ekim 2012 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenmiştir.

The Seljuqs Politics, Society and Culture

Üç ana bölümden oluşan Selçuklular Kitabı Orta Asya ve İran’dan Irak’a, Suriye ve Irak’a kadar geniş bir coğrafyada Selçukluları inceliyor.

At Üstünde Fırtına: Anadolu Selçukluları

İlk olarak 2008 yılında İngilizce olarak basılan ve 2012 yılında Türkçeye Çevrilen kitap ilk kısmında Anadolu Selçuklu tarihini anlatarak dönem tarihini kısaca baştan sona anlatıyor.

Câmi'ü't-Tevârîh (Zikr-i Tarîh-i Âl-i Selçûk)

Bu kitap, Câmi’ü’t-Tevârîh’in ikinci cildinde yer alan Zikr-i Târîh-i Âli Selçuk tercümesinin göz geçirilmiş ve tashih edilmiş yeni baskısıdır.

Selçuklular: Makaleler

Makaleler içerikleri bakımından, kimisi tarihçiler tarafından pek üzerinden durulmayan Selçuklu müessese ve terimleri ile ilgili kimisi de Selçuklu döneminde ki meslekler ile ilgilidir.

Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud

Osmanlı devrinde Selçuklular ile ilgili ilk önemli bilgiler..

Selçukluların Kuruluş Hikayesi: Çağrı Bey

Yazar, Tuğrul ve Çağrı Bey tarafından kurulan Horasan merkezli devletin kuruluş hikayesini, birinci elden kaynakları araştırarak kaleme almıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti'ne Gelen ve Giden Elçiler

Devlet protokolünde önemli bir yeri olan elçiler devletler arası iletişimi sağlayan en önemli araçlardandır.

Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılışı

Türkiye Selçuklu Devleti’nin 75 yıllık çöküş sürecini anlatan bu kitap devletlerin hangi şartlarda kurulduğunun bilinmesi kadar..

Bizans Tarih Yazımında Öteki Selçuklu Kimliği

Eser şu ana dek genel olarak Türk/Müslüman kaynaklarından hareketle anlatılan Selçuklu devletini Bizans devleti kaynaklarına dayanarak inceleyip..

Anadolu Selçukluları Alâeddin Keykubad ve Zamanı

Anadoluda Osmanlıya oranla pek çok yapı bırakan Anadolu Selçuklu Devletinin en güçlü ve görkemli dönemi Alâeddin Keykubad döneminde yaşanmıştır.

Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri

Selçuklu Devleti’nin “Gök Tanrı” inancı ile “konar-göçer hayat tarzı”nı terk edip İslam dinine ve medeniyetine girmeleriyle başlayan sürecin..

Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru

Bu kitap, Selçuklu tecrübesinin iç bünyesini, kendi hakikat ve imkanları içinde kuşatma iddiasındadır.

XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Uluslarası XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Anadolu Selçuklu Devrinde Aksaray Şehri

Yazar öncelikle baştan sona Aksaray şehrinin tarihçesini anlatmaktadır. Sonrasında Mimari, sosyal hayat, mekanlar, dini yapılar ve mahalleler olmak üzere Anadolu Selçuklu devrinde ki Aksaray şehrini oldukça detaylı olarak incelemektedir.

Osmanlı Kitabeleri Sempozyumu

Düzenleyenler: Hatice Aynur - Hakan Karateke

17 - 18 Aralık 2010

Koç Üniversitesi-Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi / Beyoğlu

Asyep Söyleşileri : Sille, Akmanastır Selçuklu Başkentinde Bir Rum Manastırı

ASYEP Söyleşileri, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Mete MİRMİROĞLU'nun, 8 Kasım Pazartesi günü, 19.00-20.30 saatleri arasında Vakfımız seminer salonunda sunacağı "Sille, Akmanastır" Selçuklu Başkentind

Uluslararası Batı Anadolu Tarih ve Kültür Medeniyeti Sempozyumu I

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

Asyep Söyleşileri : Yeni Tespit Edilen Selçuklu Halıları

Dünyanın en zengin halı ve kilim koleksiyonlarından birine sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 2006 yılından itibaren koleksiyonlarının bakım ve restorasyon çalışmalarına hız vermiştir.

Vakıf Restorasyon Yıllığı (VRY) ve Yeni Keşfedilen Selçuklu Halıları

Türkiye dergicilik sektörü yeni bir dergiyle daha tanışıyor: Vakıf Restorasyon Yıllığı (VRY). Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda gerçekleştirdiği çok sayıdaki restorasyon uygulamalarının İstanbul ayağını bilimsel açıdan göz önüne sermeyi amaçla

Bizans ve Selçuklular Sempozyumu 1 - 3 Ekim 2010

Uluslararası ve disiplinlerarası sempozyumun amacı, farklı ülkelerden ileri gelen bilim adamlarını bir araya getirerek, Bizans-Selçuklu ilişkilerinin farklı görünümlerini -bu iki uygarlığın hemhudut olmaları dışında- tartışmaktır.

Anadolu Selçuklu Kazıları Söyleşisi

Rüçhan ve Oluş Arık'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi 6 Temmuz 2009'da Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Seminer Salonu'nda saat 18.00'da başladı. Uzun yıllar Kubad Abad kazılarını yürüten Rüçhan Arık kazılarda teknik problemlerin yanı

KOSKİ, TYB Konya şubesi Katkılar İle Su Medeniyeti Sempozyumu Düzenledi.

Bir kültür başkenti olan Konya, geçmişten günümüze tüm medeniyetlerin tarihinde kültürel bir etki bırakan suyun, ülkemizdeki kültür mirasının konu alınacağı sempozyuma ev sahipliği yapatı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Türkiye

Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile Anadolu Selçuklu Sanatı Söyleşisi

Projemiz kapsamında düzenlenen söyleşilerin ilki 10 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 18:00'de, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Seminer Salonu'nda Hocaların Hocası Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde yapılan söyleşi

Cennetin Kapıları

UNESCO'nun Dünya Miras Listesindeki Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi'nin sahip olduğu hazine, 28 Nisan-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi'nde yapılacak olan fotoğraf sergisi ile gözler önüne serilecektir.

Anadolu Selçuklu Sikkeleri Fotoğrafları

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda, 26.02.2008 tarihinde Anadolu Selçuklu dönemine ait 33 sikkenin fotoğrafları, Ayşe BAĞDEMİR ARIKAN ve Firdevs SAYILAN tarafından çekilmiştir. Dijital olarak fotoğraflanan sikkeler, b

II. Uluslararası Türk El Dokuma (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri

Selçuk Üniveristesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek "Selçuklu Halıları Anısına" II. Uluslararası Türk El Dokuma (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri 14-15 Mayıs 2009 tarihinde Konya'da gerçekleştirilecektir.

Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi, 2007 Kültürel Sürdürülebilirlik Ödülü

TUREB'in 2003'ten beri her yıl düzenli olarak verdiği ödüller, 2007 yılında da sahiplerini buldu. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi ile Kültürel Sürdürülebilirlik alanında aday olmuş ve 21 Şubat Perşembe gü

Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler

Prof. Dr. Mikâil Bayram'ın Anadolu Selçukluları ve Konya üzerine son kitabı, Ocak 2008'de Nüve Kültür Merkezi Yayınlarından çıktı. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler ve Yapılanmalar başlığı altında Konya

Anadolu Selçuklu Bahçeleri

Anadolu Selçuklu Sanatı ile ilgili yayınlarıyla tanınan Scott Redford'un Anadolu Selçuklu Bahçeleri adı ile birkaç ay önce Eren Yayıncılıktan çıkan kitabı, 2000'de Oxford: Archaeopress'ten çıkan Landscape and the State in Medieval Anatolia: Se

Türk Kültür Vakfı'nın Türk Sanatı ve Kültürü Konferans Dizisi

İTÜ Mim. Fak. Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Em. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Ögel'in vereceği "Selçuklu Sanatı" konferansı ile Turkish Cultural Foundation (Türk Kültür Vakfı) Türk Sanatı ve Kültürü Konferans Dizisi'ni devam ettiriyor.

Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı'yı kaybettik.

Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nde hizmet veren Prof. Dr. Beyhan Karamağralı; Ahlat, Ani ve Alanya'da yaptığı kazılar, ayrıca farklı konuları ele alan birçok yayını ile tanınmaktadır. Ailesine ve bilim camiasına baş sağlığ

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu

Konya, Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen "Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu" 7–8 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum süresince farklı üniversiteden birçok araştırmacı araştırmalarını tebliğ etmiştir.

Prof. Dr. Semavi Eyice ile Anadolu Selçuklu Sanatı ve ASYEP Üzerine Bir Röportaj

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda, ASYEP bünyesinde Uzman Sanat Tarihçisi olarak görev yapan İzzet Umut Çelik, 12 Mayıs 2008'de Prof. Dr. Semavi Eyice'yi evinde ziyaret ederek, Anadolu Selçuklu Sanatı ve ASYEP üzerine bir röportaj yaptı. Y

Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü

Konya, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan eser, Anadolu Selçuklu yapılarının tamamına yer verilen, 2 cilt halinde hazırlanmış bir fotoğraf albümüdür. Feyzi Şimşek, Ahmet Kuş ve İbrahim Dıravacı tarafından fotoğraflanan eserler, aynı zamanda ok

Taşa Yazılan Zafer

Scott Redford ve Gary Leiser tarafından kaleme alınan eser, Antalya içkale surlarındaki Anadolu Selçuklu Fetihnamesi 'ni ele almaktadır. Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan eser, daha önce aynı konuyu ele

Selçuklularda Egemenlik Sembolleri

Egemenlik sembolleri devlet ve toplumların vazgeçilmez siyasi değerlerini temsil eden sabit formlardır. Bayrak ve sancak gibi sembollerin neleri ifade ettiğini şöyle bir düşünmek bu tanımı kavramaya yetecektir. Bu örnekler aynı zamanda bazı egemenlik semb

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan eser, Kayseri'nin binlerce yıl öncesine inen tarihini, günümüze ulaşabilmiş, taşınmaz kültür varlıkları ile araştırmacılara ve konuya ilgi duyan herkese tanıtmaktadır. 2006 yılında mutfak çalışmasına

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!