"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya
Anasayfa » Anadolu Selçuklu Çalışmaları » Kazılar » Delice Selçuklu Köşkü Kurtarma Kazısı

Delice Selçuklu Köşkü Kurtarma Kazısı

Kazıya 12 Ağustos 1993'te Hüseyin Karaduman başkanlığında başlanmıştır. Kazıda ele geçen buluntuların büyük bir çoğunluğu bezemeli alçı levhalardır. Kazıda çift başlı kartal figürlü niş köşeliklerine ait on adet levha parçası ele geçmiştir. Bunlardan 92,120,121 ve 139 kazı envanter numaralı levha parçaları bu tür bir niş köşeliğinin özellikleri hakkında bilgi verir. Kazıda ele geçen niş köşeliklerinden beş adedi çift tavus kuşu figürlüdür. Bunlardan 61 ve 77 kazı envanter numaralı eserler net bir bilgi verir. Kazı buluntuları arasında tavus kuşu, aslan ve insan figürlü niş köşeliğine ait iki levha parçası yer almaktadır. Bunlar kompozisyonun anlamını tam vermez. Duvar yüzeyini veya nişlerin arasındaki boşluklar bezemede kullanılan alçı levhalar, bordür niteliğindeki levhalara oranla daha geniş ölçüdedir ve ulama tarzındaki çini levhalar gibi geniş soluklu tasarlanmıştır. Bu gruba giren sekiz adet levha parçası bulunmuştur.

 

Bu köşkün kazı öncesi buluntuları arasında eni 18 cm civarında olan aslan ve ceylan figürlü levhalar ile eni 6- 6.5 cm civarında olan uzun kulaklı av hayvanı ve köpek figürlü levhalar bulunmuştur. Bunlar bordür niteliğinde olmalarına karşın bir konunun parçası niteliğinde de görülebilir. Aslan figürlü levha parçalarından 2 adet bulunmuştur. Bu levhalarda alt ve üst kenarda yer alan üçgen kesitli setlerin iç kısmında uzanan boğumlu üçgen kesitli setler, levha üzerinde iki yuvarlak madalyon oluşturur. Sfenks figürlü levha parçalarından 9 kazı envanter numaralı levha parçası ise 14x12 cm boyutlarındadır. Satıh üzerinde göğüsten yukarısı insan, gövdesi aslan olarak tasvir edilmiş, kanatlı, başında tacı bulunan bir sfenks figürü yer alır. Koşan iki hayvan figürlü levhalarda ise satıh üzerinde sağa doğru koşan iki hayvan figürü vardır.

 

Geometrik bezemeli bordürler içinde kazıda bol miktarda ele geçen ve kazı öncesi buluntular içinde de yer alan rozetli bordürler bulunmuştur. Kazıda çok sayıda ele geçen bitkisel bezemeli bordür levhalarında üç değişik kompozisyon tespit edilmiştir. Ayrıca kıvrık dal motifinin iki örgülü varyasyonu da bu kazıda ele geçmiştir. Kazıda bezemeli alçı levhaların dışında sıva parçaları, niş bölmeleri, dibek, çok az miktarda sırlı ve sırsız seramik parçası, bir kapak ve çiviler ele geçmiştir. Köşkün 1967 yılından itibaren tahrip edilmesi nedeniyle yapının tam planı çıkarılmamıştır. Ortaya çıkan plan da bir yenilik getirmemektedir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!