"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Ahlat Kazıları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı'nda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ve Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nakış Karamağaralı başkanlığında 2005 yılında 42 kişilik bir ekibin katılımıyla kazı çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak Selçuklu Mezarlığı'nın arka tarafındaki geçici yerleşim denilen alanda çalışmalara başlanmıştır. Burada “akıt” denilen tümülüs tarzı mezar yapılarıyla fonksiyonu tam olarak belirlenemeyen bir takım mekanlar çıkarılmıştır. Burada Selçuklu Mezarlığı'nda ilk kez bir kümbet bulunmuştur. Kümbet, İslami etki ile birlikte gelişmiş olan, yeraltı mezar odası üzerine küçük bir mescit eklenen dönemin bey ve yöneticilerine ait anıtsal mezarlardır. Selçuklu Mezarlığı 200 dönümlük bir alana kurulmuştur. Mezarlıkta her biri anıtsal yapı özelliğine sahip şahideli-şahidesiz sanduka mezarlar bulunmuştur. Ahlat ilçesinde devam eden kazılarda bir Budist mabedine de rastlanmıştır. Burada Budist mabedine rastlanmasının sebebi bölgenin daha önce Moğol hâkimiyetinde kalmış olmasıdır. Böylece bu buluntular Moğol tesiri altındaki Selçuklu yaşamına ışık tutar. Ayrıca yürütülen kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 4 büyük tandır bulunmuştur. Fakat bunlar çıkarıldıkları günün gecesinde yeterli koruma sağlanamadığı için tahribata uğramıştır.

 

Ahlat ilçesinde 45 gün süren kazılar, bütçe yetersizliğinden dolayı sona ermiştir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!